tansiyon ölçerken nelere dikkat edelim


Hipertansiyon sessiz bir hastalıktır. Tanı koyarken dikkatli bir kan basıncı ölçümü gerekir. Kan basıncı ölçerken bazı noktalara dikkat etmeliyiz.

Tansiyonunuzu günde 2 defa ölçeceksiniz.

Tansiyonunuzu aynı koldan, aynı saatte ve aynı makine ile ölçeceksiniz.

10 dakika istirahat sonrası ve sessiz ortamda ölçeceksiniz.

Tansiyon ölçerken konuşmayın, idrara sıkışık olmayın.

Tansiyon ölçümünden 30 dakika önce egzersiz yapmayın, yemek yemeyin, sigara içmeyin.

Tansiyon aleti kalp hizasında olsun. Avucunuz açık olsun ve elinizi yumruk yapmayın. Ayaklarınızı yere düz basın ve bacak bacak üstüne atmayın.


Şərhlər

Yüklənir...

Əlaqədar Məqalələr

QAPAQ ӘMӘLİYATLARI.ÜRӘK-

ÜRӘK QAPAĞINI SÜNİ QAPAQLA DӘYİŞDİRMӘK YERİNӘ QAPAĞI TӘMİR ETMӘK XӘSTӘLӘR ÜÇÜN Ә...

Qədərin oyunu: Parkinson

Qocalıq xəstələrin qorxulu yuxusu Parkinson xəstəliyi, beyində 'dopamin' adını v...

ÖZӘL TOBB ETU XӘSTӘXANASI ÜRӘK DAMAR CӘRRAHİYӘSİ ŞÖBӘSİ

ÖZӘL TOBB ETU XӘSTӘXANASI ÜRӘK DAMAR CӘRRAHİYӘSİ ÜÇÜN HAZIRLANMIŞ ӘMӘLİYATXANALA...

KORONAR ŞUNTLAMA ӘMӘLİYATLARI

ÜRӘK DAMARLARININ DARALMASI VӘ YA TAMAMӘN TUTULMASI İLӘ ÖZÜNÜ GÖSTӘRӘN TAC DAMAR...

ÜRӘK RİTİM POZULMASININ CӘRRAHİYӘSİ

ÜRӘK QAPAQ XӘSTӘLİKLӘRİNDӘ PATOLOGİYA SADӘCӘ QAPAQLARA ZӘRӘR VERMӘZ,EYNİ ZAMANDA...