tansiyon ölçerken nelere dikkat edelim


Hipertansiyon sessiz bir hastalıktır. Tanı koyarken dikkatli bir kan basıncı ölçümü gerekir. Kan basıncı ölçerken bazı noktalara dikkat etmeliyiz.

Tansiyonunuzu günde 2 defa ölçeceksiniz.

Tansiyonunuzu aynı koldan, aynı saatte ve aynı makine ile ölçeceksiniz.

10 dakika istirahat sonrası ve sessiz ortamda ölçeceksiniz.

Tansiyon ölçerken konuşmayın, idrara sıkışık olmayın.

Tansiyon ölçümünden 30 dakika önce egzersiz yapmayın, yemek yemeyin, sigara içmeyin.

Tansiyon aleti kalp hizasında olsun. Avucunuz açık olsun ve elinizi yumruk yapmayın. Ayaklarınızı yere düz basın ve bacak bacak üstüne atmayın.


Şərhlər

Yüklənir...

Əlaqədar Məqalələr

QAPAQ ӘMӘLİYATLARI.ÜRӘK-

ÜRӘK QAPAĞINI SÜNİ QAPAQLA DӘYİŞDİRMӘK YERİNӘ QAPAĞI TӘMİR ETMӘK XӘSTӘLӘR ÜÇÜN Ә...

Atrial Fibrilasyon və Ablasyon Müalicəsi Nədir?

Ürək döyüntüsü, sol döşdə sıxışma, ürəyin pır pır etməsi kimi ifadələr həmişə ar...

YÜKSӘK RİSKLİ XӘSTӘ CӘRRAHİYӘSİ

BÜTÜN SAHӘLӘRDӘ OLDUĞU KİMİ TİBBDӘKİ TEXNOLOGİYALARIN İRӘLİLӘMӘSİ NӘTİCӘSİNDӘ İN...

Bental - Aorta Kökü Əməliyyatı Kiçik Kəsi

Asendan (artan) Aorta Anevrizması ümumiyyətlə Aorta Kökü genişlənməsi ilə birlik...

ÖZӘL TOBB ETU XӘSTӘXANASI ÜRӘK DAMAR CӘRRAHİYӘSİ ŞÖBӘSİ

ÖZӘL TOBB ETU XӘSTӘXANASI ÜRӘK DAMAR CӘRRAHİYӘSİ ÜÇÜN HAZIRLANMIŞ ӘMӘLİYATXANALA...