пульмонология


пульмонология

Рак Легочная Диагностика и лечение

Легочная эмболия Диагностика и лечение

Доброкачественная трахеи стеноз Диагностика и лечение (Стент , лазер, криотерапия)

Злокачественный трахеи стеноз Диагностика и лечение (Стент , лазер, криотерапия)

эндобронхиальный Лечение

плевральной жидкости диагностика и лечение

Бронхит

Хроническая обструктивная легких болезнь (ХОБЛ )

Профессиональные легочных заболеваний Диагностика и лечение

Лечение отказа от курения (Курение наркомании)

Обструктивного апноэ сна Синдром ( СОАС )

Инфекции верхних дыхательных путей

инфекции нижних дыхательных путей

туберкулез

Пневмония

Şərhlər

Yüklənir...

Müəllif

Rekonstruktiv plastik cərrahiyyə və 13 daha çox

Əlaqədar Məqalələr

ÖZӘL TOBB ETÜ XӘSTӘXANASI ÜRӘK DAMAR CӘRRAHİYӘSİ ŞÖBӘSİ

ÖZӘL TOBB ETÜ XӘSTӘXANASI ÜRӘK DAMAR CӘRRAHİYӘSİ ÜÇÜN HAZIRLANMIŞ ӘMӘLİYATXANALA...

ÜRӘK RİTİM POZULMASININ CӘRRAHİYӘSİ

ÜRӘK QAPAQ XӘSTӘLİKLӘRİNDӘ PATOLOGİYA SADӘCӘ QAPAQLARA ZӘRӘR VERMӘZ,EYNİ ZAMANDA...

BÖYÜK DAMAR ӘMӘLİYATLARI

ÜRӘK CӘRRAHİYӘSİNİN ӘN BÖYÜK ӘMӘLİYYATI ARASINDA SAYILAN BU CӘRRAHİYӘ BÜTÜN BӘDӘ...

ÖZӘL TOBB ETU XӘSTӘXANASI ÜRӘK DAMAR CӘRRAHİYӘSİ ŞÖBӘSİ

ÖZӘL TOBB ETU XӘSTӘXANASI ÜRӘK DAMAR CӘRRAHİYӘSİ ÜÇÜN HAZIRLANMIŞ ӘMӘLİYATXANALA...

Aorta Anevrizması (Genişlənməsi) Nədir?

Bədənimizdəki ən böyük damar olan Aorta damarı, ürəkdən birbaşa çıxan və bütün o...