PEDIATRIC SURGERY


Açar sözlər: ASD / PFO bağlanması, Mitral qapaq, Mitral qapaq prolapsı, Mitral darlıq, Kardiomiopatiya, Ürək qapaq xəstəliyi, Перикардит, Plevral effuziya, Mixoma, Rabdomiosarkoma, Endoskopiya, Travmatik boğulma, Aorta koarktasiyası, Fallo tetralogiyası, Reflyuks, Limfadenopatiya, Anadangəlmə ortopedik Çatışmazlıqlar, Gecə Sidik Qaçırma (Энурез Gecə), Гипоспадия, Sidik Qaçırma, Экстрофия Эписпадия Kompleksi, Мочекаменная Xəstəlik, Гидроцеле, Varicosele, Torsion, Yırtıq, Антенатальный Гидронефроз, Пренатального Гидронефроза, Prenatal Уретерогидронефроз, Пузырно-Мочеточниковый, Suvarma, Пейрони, Gizli Penis, Aşağı Sidik Yollarının İnfeksiyası, Эписпадия, Неопущение Яичка, Sünnət, Слинговые Əməliyyatlar, Мочевыделительной Təxribat, Нейрогенный Kisəsi, Qəbizlik, İlkin Обструктивный Мегауретер, Аугментационной Цистопластике, Ренальные Şiş, Sidik Kisəsi Şişləri, Şişin Яичка, Урогенитальных Новообразований, Sidik Yollarının İnfeksiyaları, Sidik Disfunksiyası, Sidik Kisəsi Yenidən Qurulması Boyun, Robot Cərrahiyyə, Экстрофия Kisəsi, Böyrək Карцинома, Гидроцеле, Педиатрическая Ürək-Damar Cərrahiyyəsi
Your children are very precious to us. Children have quite different characteristics from adults. the most outstanding physicians for the health of our country we can connect you with your children.

-HEAD AND NECK DISORDERS

 • Torticollis
 • Thyroglossal duct cyst and Branchial cyst
 • Lymphangioma


-LUNG AND MEDIASTINUM SURGERY

 • Eusophagial atresia and tracheoeusophagial fistule
 • Caustic eusophagus burn injuries
 • Achalasia
 • Congenital diaphragmatic hernia


-ABDOMINAL WALL AND INTRAABDOMINAL ORGAN SURGERY

 • Undescended testis
 • Inguinal hernia, Inguinal umbilical hernia
 • Hydrocelle and Umbilical cord cysts
 • Gastroschisis and Omphalocele
 • Duodenum atresia and bowel atresia
 • Pyloric stenosis
 • Anorectal malformation
 • Short bowel syndrome
 • Portal hypertension and Shunt surgery
 • Biliary atresia
 • Pancreas diseases
 • Splenic disease
 • Gallbladder diasease
 • Choledochal cysts


-ENDOCRINE DISASES

 • Thyroid diseases and Parathyroid diseases
 • Suprarenal (adrenal) gland diseases
 • Pancreas diseases


-GENITOURINARY DISORDERS

 • Hypospadias
 • Undescended testis
 • Over cysts and tumors


-ONCHOLOGY (CANCER) SURGERY

 • Liver neoplasms (Hepatoblastoma, Hepacelluler carcinoma)
 • Neuroblastoma
 • Wilms tumor
 • Sacrococcygela teratoma
 • Rabdomyosarcoma

Şərhlər

Yüklənir...

Müəllif

Rekonstruktiv plastik cərrahiyyə və 13 daha çox

Əlaqədar Məqalələr

QAPAQ ӘMӘLİYATLARI.ÜRӘK-

ÜRӘK QAPAĞINI SÜNİ QAPAQLA DӘYİŞDİRMӘK YERİNӘ QAPAĞI TӘMİR ETMӘK XӘSTӘLӘR ÜÇÜN Ә...

Atrial Fibrilasyon və Ablasyon Müalicəsi Nədir?

Ürək döyüntüsü, sol döşdə sıxışma, ürəyin pır pır etməsi kimi ifadələr həmişə ar...

ANADANGƏLMƏ ÜRƏK DƏLİKLƏRİNİN KİÇİK KƏSİ (QAPALI ÜSUL) İLƏ QAPATILMASI

"Qapalı üsul" yəni kiçik kəsi ilə Atrial Septal Defekt və ya Ventriküler Septal ...

ÖZӘL TOBB ETU XӘSTӘXANASI ÜRӘK DAMAR CӘRRAHİYӘSİ ŞÖBӘSİ

ÖZӘL TOBB ETU XӘSTӘXANASI ÜRӘK DAMAR CӘRRAHİYӘSİ ÜÇÜN HAZIRLANMIŞ ӘMӘLİYATXANALA...

ÜRӘK RİTİM POZULMASININ CӘRRAHİYӘSİ

ÜRӘK QAPAQ XӘSTӘLİKLӘRİNDӘ PATOLOGİYA SADӘCӘ QAPAQLARA ZӘRӘR VERMӘZ,EYNİ ZAMANDA...