MEME KANSERİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?


Meme kanseri tedavisi ile ilgili kararlar hasta ve doktor tarafından birlikte alınmalıdır. Bu kararlar alınırken, kanserin evresi, hastanın yaşı, diğer sağlık problemleri, önerilen tedavilerin riskleri ve getirecekleri yararlar göz önünde tutulmalıdır. Meme kanseri tanısı konmuş kadınların hemen hepsi meme ameliyatı geçirirler.

Ameliyat sonrası bu tedaviyi tamamlamak amacıyla, radyasyon (ışın) tedavisi, kemoterapi, hormon tedavisi ve monoklonal antikor tedavisi gibi bugün standartlaşmış olan kanser tedavilerinden biri yada birkaçı uygulanır.

Bu tedaviler yerel ve sistematik tedaviler olmak üzere iki ana gurupta toplanabilir. Yerel tedaviler vücudun yalnızca bir bölgesinde yapılan ameliyat ya da radyasyon tedavisidir. Sistematik tedaviler ise vücudun tümünde üzerinde yapılan tedavilerdir.

Meme ameliyatlarının temel amacı memede ve lenf bezlerinde bulunan kanserli hücreleri ve tümörü almaktır. Lumpektomi operasyonunda, kanserli kitle ve onun etrafından bir miktar sağlıklı meme dokusu alınır. Basit ya da ileri mastektomi ise memenin tamamının alınması operasyonudur. Değiştirilmiş radikal mastektomi operasyonunda memenin tamamı ve koltuk altı lenf bezleri alınır, ancak radikal mastektomide olduğu gibi memenin altında meme duvarında bulunan meme kasları alınmaz. Radikal mastektomi, göreceli olarak daha hafif olan ameliyat alternatiflerinin verimliliğinin artması sonucu günümüzde daha az tercih edilen bir ameliyat seçeneği olmuştur.

Hem lumpektomi hem de mastektomi operasyonları genelde, koltuk altı lenf bezlerinin alınması operasyonu ile birlikte yapılır. Koltuk altı lenf bezleri alındıktan sonra kanserin buraya sıçrayıp sıçramadığı test edilir. Testlerin sonuçları tedavinin sonraki aşamalarına karar verilmesinde önemli rol oynar. Koltuk altı lenf bezleri bölgesinde yapılan ameliyat yada ardından gelen radyasyon tedavisi, lenf sıvısı dolaşımının aksaması ve sıvı birikimi ile ilintili olarak kolda ödem benzeri oluşumlar oluşmasına neden olabilir, bu durum “lymphedema” olarak bilinir. Yalnızca anahtar konumunda olan bir kaç lenf bezinin çıkartılması ile kanserin ne kadar yayıldığının belirlendiği yeni yöntemler, toplam lenf dolaşımında daha az değişikliğe neden oldukları için erken aşamadaki hastalarda daha tercih edilir yöntemler olmuşlardır. Bu yeni yöntemler arasında en çok yaygınlık kazanmış olanı 'Sentinel Node Biopsy' olarak adlandırılmaktadır.

Lumpektomi operasyonu sonrası büyük bir çoğunlukla altı ile yedi hafta kadar sürecek olan radyasyon tedavisi yapılır. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, lumpektomi ve ardından uygulanan radyasyon tedavisi pek çok durumda mastektomi kadar etkindir.


Şərhlər

Yüklənir...

Müəllif

Əlaqədar Məqalələr