MEME BİYOPSİSİ


Meme kanseri tanısı tam tıbbi hikaye ile başlar. Doktor her iki memeyi muayene eder ve kitle veya kalınlaşma, şekil değişikliği, meme başı değişiklikleri, büyümüş lenf nodlarının olup olmadığını araştırır.
Her iki meme için mammografi çekilir. Mammografi sonucunda anormal bir bulgu varsa veya kitle mevcutsa ayırıcı tanı için ultrasonografi yapılır. Şüpheli olabilecek bulguların varlığında ise kesin tanı için hücre yada doku örnekleri alınır. Doku örneği alınırken cerrah şüpheli dokunun tamamını çıkarmalıdır. Parça patologa gönderilir ve raporda kanser hücreleri olup olmadığı belirtilir.


Biyopsi tekniği: Biyopsi iğne ile veya cerrahi ile tümörün bir parçasının veya hepsinin alınması ile yapılabilir.

İğne Biyopsisi

İnce iğne biyopsileri görüntüleme yöntemleri rehberliğinde (hangi yöntemle anormal doku saptanmışsa o yöntem rehberliğinde) uygulanmalıdır.
İki çeşittir:
İnce iğne aspirasyon biyopsisi: Hücre biyopsisidir. İnce iğne ile kitle içerisinden enjektöre birkaç adet hücre ve/veya bir miktar sıvı aspire edilir.
Core biyopsi: Doku biyopsisidir. Daha büyük iğne ile kitleden küçük bir parçanın veya mammografide anormal görüntünün olduğu meme dokusunun bir kısmının alınmasıdır.

Her iki tip biyopside alınan parça analiz için patoloji laboratuarına gönderilir.

Ultrasonografi ile kitlelerin kist yada solid özellikte (tümör) olup olmadığı saptanır. İnce iğne aspirasyon biyopsisi ile kistler tümüyle boşaltılabilir ve kaybolur.

• Cerrahi Biyopsi

İki tip cerrahi biyopsi mevcuttur:
İnsizyonel biyopsi: kitlenin bir kısmı çıkarılır
Eksizyonel biyopsi: kitlenin hepsi çıkarılır (meme biyopsilerinde bu yöntem kullanılır)
Eğer kitle kanser ise ve etrafındaki normal doku ile beraber çıkarıldı ise işlem lumpektomi adını alır.

Eğer kitle veya şüpheli alan çok küçük ise ve ele gelmiyorsa, radyolog özel tel ile lokalize edebilir. Cerrah bu tel ile işaretli kitleye teli rehber kullanarak ulaşır.


Şərhlər

Yüklənir...

Müəllif

Əlaqədar Məqalələr