Kök Hücre ile Gelen Güzellik


Yağ enjeksiyonunda en büyük sorun enjekte edilen yağların bir kısmının erimesidir. SVF ile birlikte yağ grefti uygulaması (Kök Hücreden Zenginleştirilmiş Yağ Transferi) kalıcılığı arttırır. Bu şekilde SVF'in gençleştirici etkileri ile yağ dokusunun doldurucu etkisi mükemmel sonuçlar verir. Bu yöndeki bilimsel yayınlar özellikle son yıllarda giderek artmaktadır.

Öncelikle Kök Hücre nedir? Kök hücre diğer tüm yapısal hücre çeşitlerine farklılaşabilen temel hücredir. Hayatın en başında tek bir hücreden başlayan maceramız, kök hücrelerin farklı dokuları ve organları oluşturabilmesi ile vücut bulur.

Kök hücreler enjekte edildikleri bölgeye göre davranır. Örneğin; uygun uyaranlarla sinir, yağ, damar, karaciğer, kemik, kıkırdak veya kas hücrelerine dönüşebilirler. Öte yandan estetik amaçla yağ ile birlikte veya tek uygulanan kök hücreler:

  • Verilen kök hücrelerin bir kısmı yağ hücrelerine dönüşerek rejenerasyonu arttırır.
  • Bir kısmı ise kan damarı hücrelerine dönüşerek yağ hücrelerinin yaşaması için gerekli damarları oluşturur.
  • Kök hücreler büyüme faktörü salınımı ile ortamdaki iyileşme sürecini desteklerler
  • Bir kısım hücrelerde, kök hücre olarak varlıklarını devam ettirir ve yağ dokusunun yapım ve yıkım olaylarını kontrol eder.
  • Yaş ile oluşan kırışıklıklar,bozulan cilt esnekliği ve cilt hasarının tedavisi sağlar.


Liposuction veya Abdominoplasti ile elde edilen yağ dokusu enzimatik (kollajenaz) tepkimeye sokularak, yağ hücresi kaynaklı kök hücreleri içeren Stromal Vasküler Fraksiyon (SVF) elde edilir. Bu işlemler Ankara ve Türkiye'nin en saygın biyoteknoloji laboratuvarından olan K5bwYO.jpgtarafından Ankara'da gerçekleştirilmektedir.

SVF içerik olarak Yağ Hücresi Kaynaklı Kök Hücreden çok zengindir. SVF ve yağ dokusu tekrar karıştırılarak dolgu ihtiyacı olan bölgelere verilir. Tüm bu anlatılan işlemler Kök Hücreden Zenginleştirilmiş Yağ Transferi olarak adlandırılır. Verilen yağ dokusunun kalıcılığı ve gençleştirici etkileri standart transferlere göre çok yüksektir. Özellikle, fazla miktarda transferin gerekli olduğu Popo Büyütme/Kaldırma, Meme Büyütme/Dikleştirme işlemlerinde , tek başına veya prp ile kombine transferler, yağ dokusunda erime ve fokal kalsifikasyon ile sonuçlanabilir. Bu gibi özel durumlarda, veya ağız çevresi, boyun gibi -yağ hücrelerinin beslenmesinin zor olduğu bölgelerde artık kök hücreden zenginleştirilmiş transferler yapılmaktadır.
Açıklanması gereken diğer bir nokta da tek başına kök hücre transferinin mümkün olup olmadığı konusudur.... Evet, yağ dokusu kaynaklı erişkin tipi kök hücre transferi - yağ dokusu olmaksızın- etkin bir gençleştirme, hatta en etkin gençleştirme yoludur. Yüz, boyun, eller, dekolte bölgeleri ve/veya eller için direk kök hücre transferi yapılabilir. Bu şekilde kök hücreler yoğun güneş ışığı hasarına maruz kalmış bölgelerde kan damarları/ yağ dokusu veya fibroblastlara dönüşerek genç bir görünümü sağlayabilir...


Yukarıda anlatılan teknik PRP veya Fibrocell enjeksiyonlarıyla karıştırılmamalıdır. PRP de kan elemanlarından bir grup yoğunlaştırılarak enjeksiyon bölgesindeki onarıcı hücreler uyarılır. Fibrocell' de ise kulak arkasından alınan doku ile çoğaltılan tek seri hücreler (fibroblastlar) enjekte edilir. Bu hücreler derinin temel yapısını oluşturan kollajeni salgılar. SVF sıklıkla anlatılan tekniklerin tümüyle kombine edilir. PRP ve BOTOX SVF uygulamalarının neredeyse olmazsa olmazıdır. Gerek yağ uygulamaları ile beraber olsun ve gerekse SVF'in tek başına uygulamalarında PRP son derece önemli bir destekçidir.Şərhlər

Yüklənir...

Müəllif

Əlaqədar Məqalələr

Estetik, Plastik və Rekonstruktiv Əməliyyatlar

Professor doktor ALİ GÜRLEK estetik, plastik və rekonstruktiv əməliyyatlar haqqı...