Kesisiz Endoskopik Kalp Ameliyatı neden koruyucudur ?


Endoskopik Robotsuz Kalp Ameliyatı nelerden korur ?

Endoskopik Kalp ameliyatları hastaların herhangi bir kemik dokusunu kesmeden yapılır. Bu nedenle ameliyat sonrası, kemiklerin birbirini tutmaması durumu olmaz. Ayrıca burada kemik enfeksiyonu da gelişmez. Bu nedenle kalp ameliyatlarında "koruyucu yöntemler" arasında sıralanır.


Bunun yanında yara enfeksiyonu da neredeyse hiç görülmemektedir. Yaralar sadece endoskopik cihazın geçmesine izin verecek kadar yani 5-6 mm civarındadır. Aşağıdaki resimdeki cihazlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Kemik kesisi olmayan , enfeksiyon riski oldukça düşük hastalar bir de yaranın küçüklüğünden dolayı psikolojik olarak böyle bir ameliyattan pek etkilenmezler. Pozitif enerjili olurlar.

Ancak bu türden ameliyatlar maalesef her hastaya uygulanamamaktadır. Bu nedenle, sadece belirli hasta gruplarına yapılabilmektedir. Endoskopik ameliyatların dezavantajı genellikle normal açık ameliyatlardan daha uzun sürmesidir.Şərhlər

Yüklənir...

Müəllif

Müəllifin Yazıları

Mitral Qapaq Təmiri, Qapalı Əməliyyat (qoltuqaltından) Üsulu

Elmi tədqiqatlar göstərir ki, qapaq təmiri mitral qapaq çatışmazlığı üçün ən yax...

daha ətraflı...

Aorta Anevrizması (Genişlənməsi) Nədir?

Bədənimizdəki ən böyük damar olan Aorta damarı, ürəkdən birbaşa çıxan və bütün o...

daha ətraflı...

Atrial Fibrilasyon və Ablasyon Müalicəsi Nədir?

Ürək döyüntüsü, sol döşdə sıxışma, ürəyin pır pır etməsi kimi ifadələr həmişə ar...

daha ətraflı...

Bental - Aorta Kökü Əməliyyatı Kiçik Kəsi

Asendan (artan) Aorta Anevrizması ümumiyyətlə Aorta Kökü genişlənməsi ilə birlik...

daha ətraflı...

ÜRӘK RİTİM POZULMASININ CӘRRAHİYӘSİ

ÜRӘK QAPAQ XӘSTӘLİKLӘRİNDӘ PATOLOGİYA SADӘCӘ QAPAQLARA ZӘRӘR VERMӘZ,EYNİ ZAMANDA...

daha ətraflı...

Əlaqədar Məqalələr