Hipertansiyon (Aramızda dolaşan sinsi hayalet)


Hipertansiyon çok sık görülen bir sağlık sorunudur. Ülkemizde yapılan istatisliklere göre her 3 kişiden birisinde, yaklaşık 15 milyon kişide, toplumun %31,8'inde hipertansiyon bulunmaktadır.

Yetişkinde Hipertansiyon

Dr. Gökhan ŞAHİN

Hipertansiyon, yüksek kan basıncının tıbbi ismidir. Yüksek kan basıncı yani hipertansiyon; kanın arter (temiz kan taşıyan damar) iç duvarına uyguladığı basıncın normalin üzerine çıkması demektir. Arterler, temiz kanı kalpten diğer organlara ve vücudun diğer parçalarına taşır.

Kan basıncı nedir?

Bir kişinin kan basıncı iki ölçüm ile ifade edilir;

 • Sistolik kan basıncı : Kalp atımı yani kalp kasılması sırasında kanın arterler içerisinde yaratığı basınçtır.
 • Diyastolik kan basıncı: Kalp atımları arasında kalbin gevşemesi sırasında kanın arterler içerisindeki yarattığı basınçtır.

Kan basıncı önce sistolik kan basıncı, sonra diastolik kan basıncı şeklinde yazılır. Örnek olarak; sistolik kan basıncı 120, diastolik kan basıncı 70 ise kan basıncı 120'ye 70 olarak ifade edilir.

Tedavi edilmemiş hipertansiyon, kalp ve arterlerdeki gerilimi ve dışa doğru baskıyı arttırır. Bunun sonucunda damar duvar hasarı ve organ hasarı artar. Yüksek tansiyon; kalp yetmezliği, kalp krizi (miyokard infarktüsü), inme ve böbrek yetmezliği riskini arttırır.

Hipertansiyonun tanımı nedir?

 • Normal kan basıncı: Sistolik 120, diyastolik 80 mmhg ve bu değerlerin altı tansiyon değerleridir. (120'ye 80 mmhg'den düşük değerler.)
 • Prehipertansiyon: Sistolik kan basıncının ; 121 – 139 arasında, diastolik kan basıncının ise 81 ile 89 arası olmasıdır. Prehipertansiyon olam hastalarda hipertansiyon ve kardiyovaskülerkomplikasyon gelişme riski artmıştır fakat bu hastalarda tansiyon düşürücü ilaçların kullanımının faydası gösterilmemiştir.
 • Hipertansiyon :

Stage 1 hipertansiyon: sistolik kan basıncı; 140 ile 159 arası diastolik kan basıncı; 90 ile 99 arasıdır.

Stage 2 hipertansiyon: sistolik kan basıncı; 160'tan yüksek diastolik kan basıncı; 100'den yüksektir.

yjIKbh.jpg

Tansiyonu olan bir çok yetişkin primer hipertansiyona (esansiyel hipertansiyon) sahiptir. Primer hipertansiyon, nedeni bilinmeyen hipertansiyon anlamına gelir. Tansiyon hastası olan yetişkinlerin çok azında sekonder hipertansiyon bulunmaktadır. Sekonder hipertansiyon; altta yatan düzeltilebilir, tespit edilebilir bir nedeni olan hipertansiyon demektir. Genelde sekonder hipertansiyonun nedeni böbrek problemleri yada hormonal problemlerdir.


Hipertansiyon Risk Faktörleri Nelerdir?

Hipertansiyon çok sık görülen bir sağlık sorunudur. Ülkemizde yapılan istatisliklere göre her 3 kişiden birisinde, yaklaşık 15 milyon kişide yani toplumun %31,8'inde hipertansiyon bulunmaktadır.

Yaşlı bireylerde hipertansiyon oranı daha yüksektir. Yaş gruplarına göre Türkiye'de hipertansiyon sıklığına değinirsek hipertansiyon sıklığı; 18-29 yaş grubunda %5, 30-39 yaş grubunda %11.5, 40-49 yaş grubunda %29.7, 50-59 yaş grubunda %53.6, 60-69 yaş grubunda %85.2 ve 80 yaş ve üzerinde %76.3 olarak saptanmıştır.

Ne yazık ki hipertansiyon olan hastaların bir çoğunun kan basınçları kontrol altında değildir. Türkiye'de tedavi ile tansiyonu kontrol etme oranı 4 yıl önceye göre biraz daha artmıştır. Hipertansiyon hastalarında hedef değer olan 140-90’nın altı tansiyon değerlerine tedaviyle ulaşma oranı %27’ye yükselmiştir.

Ailesinde hipertansiyon hikayesi olanlarda, fazla kilolularda, sedatif hayat yaşayanlarda, tütün kullananlarda, diyetinde çok fazla tuz kullananlarda, potasyumdan fakir diyeti olanlarda, D vitamininden fakir diyeti olanlarda, aşırı miktarda alkol alanlarda, stresli hayatı ve mesleği olanlarda, kronik hastalığı (böbrek yetmezliği, şeker hastalığı, uyku apnesi gibi) olanlarda hipertansiyon daha sık görülmektedir.

Odn8Ke.png

Hipertansiyon Bulguları Nelerdir?

Tansiyon yüksekliğine sahip bireylerde tansiyon çok tehlikeli bir biçimde yükselse bile genelde herhangi bir bulgu ortaya çıkmaz. Bazı bireylerde baş ağrıları, burun kanaması, kısa nefes alıp vermeler görülür. Fakat bu bulgular hipertansiyona özgü bulgular değildir. Tansiyon değeri hayatı tehdit edecek seviyeye bile gelse bu klinik bulgular görülmeyebilir.


Hipertansiyon tanısı nasıl konulur?

Bir çok insan doktoru veya hemşireyi gördüklerinde stress yaşarlar ve tansiyonları yükselir. Buna beyaz önlüklü hipertansiyonu adı verilir. Sonuç olarak; bir kişiye hipertansiyon demek için en az 1 haftada, 2 ofis ziyaretinde ısrarlı tansiyon yüksekliği tespit edilmeden tansiyon tanısı konulamaz. Bunun tek istisnası kan basıncınızın aşırı yüksek olması yada kalbinizde, gözlerinizde, böbrekleriniz de hipertansiyona bağlı hasar olmasıdır. Tedaviye başlamak için karar verilmeden önce kan basıncınızın evde yada iş yerinizde ölçümü istenilebilir.


Hipertansiyon tedavisi nedir?

Tedavi edilmeyen hipertansiyon bir çok komplikasyona neden olabilir. Bu komplikasyonları sıralayacak olursak;

 • Kalp krizi ve felç
 • Anevrizma: Kan basıncı yüksekliğine bağlı damar duvarınız zayıflayıp balonlaşabilir. Bu duruma anevrizma denir. Anevrizma patlarsa şiddetli kanama ile ölümcül olabilir.
 • Kalp yetmezliği: Damarlardaki yüksek basınca bağlı çalışan kalbin duvarlarında zamanla kalınlaşma olur. Kalınlaşan kalp kası zamanla kasılmakta zorlanır ve vücuda gerekli olan kanı pompalayamaz.
 • Böbrek damarlarında kalınlaşma ve tıkanmalar
 • Metabolik sendrom
 • Anlama ve hafıza güçlükleri Bu komplikasyonların gelişme ihtimali tansiyon değeriniz 110/75 üzerinde iken artış gösterir ki bu tansiyon değeri aslında normal ve sağlıklı bireylerde görülen bir tansiyon değeridir. Yüksek tansiyonun tedavisi yapılarak kalp krizi, felç ve ölüm riskiniz azaltılabilir. .

1uOTiQ.jpg

 • Yaşam tarzı değişiklikleri:

Tansiyon tedavisi genellikle yaşam tarzı değişiklikleri ile başlar. Bu hayat değişikliklerini yapmanız komplikasyon riskinizi çok azaltır yada sıfıra indirir. Tavsiye edilen yaşam tarzı değişiklikleri şunları içerir;

. Diyetinizdeki tuz miktarını azaltın

. Obez yada kiloluysanız kilo verin

. Aşırı miktarda alkol almayın

. Tütün ürünü kullanmayın

. Haftada en az 5 gün günde 30 dakika egzersiz yapın

 • İlaç tedavisi:

Tansiyon değeriniz kalıcı bir biçimde 140/90 mmhg veya üzerinde ise ( 60 yaş ve üzerinde hastalarda 150/90 mmhg üzerinde ise) tansiyonunuzu düşürmek için ilaç tedavisi önerilir.

Hipertansiyon tedavi hedefleri nelerdir?

1. Sağlıklı 60 yaş ve üzerinde bir bireyseniz tedavi ile tansiyonunuzun 150/90 mmhg'nin altında olması hedeftir.

2. Sağlıklı 60 yaş altında bir bireyseniz tedavi ile tansiyonunuzun 140/90 mmhg'nin altında olması hedeftir.

3. Şeker hastalığınız, kronik böbrek yetmezliğiniz, koroner arter hasttalığınız var ise yada koroner arter hastalığı için yüksek riske sahipseniz tedavi ile tansiyonunuzun 140/90 mmhg'nin altında olması hedeftir.

Bu hedef değerlere rağmen ideal kan basıncı; kan basıncınızın 120/80 mmhg yada altında olmasıdır.

Eğer 60 yaşındaysanız yada 60 yaşından yaşlıysanız ve ilaçlarınız sistolik kan basıncınızı düşürüyorsa ( 140 mmhg'nin altına) ilaç tedavinizin değiştirilmesine gerek yoktur. Eğer tansiyon ilacınız sağlığınızı bozacak yada hayat standartlarını bozacak yan etkilere neden oluyorsa ilacınızın değiştirilmesi düşünülebilir. Bu durum 60 yaşından yaşlı izole sistolik hipertansiyon (diastolik basınç normal, sistolik basınç yüksek olan durum) olan hastalar içinde geçerlidir. Size başlanacak ilacın seçimi kan basıncı ölçümünüze ve diğer ek sağlık problemlerinize bağlıdır.


Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar nelerdir?

 • Tiazid diüretikleri:

Diüretikler, böbreklerinizden su ve sodyum minerali atılımını sağlayan kan volümünü azaltan ilaçlardır. Tiazid diüretikleri genelde tansiyon tedavisinde ilk tercih ilaçlardır. (ama tabiki tek tercih ilaçlar değildirler.) Tiazid diüretikler; hidroklortiazid, klortalidon ve diğer ilaçları içerir. Diüretik almıyorsanız ve tansiyonunuz hala yüksek ise doktorunuzla tedavinize bir diüretik eklenmesi için yada tedavinizin değiştirilmesi için görüşebilirsiniz. Ya da diüretik ile birlikte kullandığınız tansiyon ilacınızda değiştirilebilir. Diüretik ve kalsiyum kanal blokörleri özellikle siyah insanlarda ve yaşlılarda anjiotensin çevirici enzim (ACE) inhibitörlerinden daha etkilidir. Tiazid diüretiklerinin en yaygın yan etkisi idrara çıkış sayısını ve idrarı artırmalarıdır.

 • Beta blokörler:

Bu ilaçlarla tedavi kalbin iş yükünü azaltır ve kan damarlarınızın gevşemesine ve genişlemesini sağlar. Kalbiniz bu sayede yorulmadan daha yavaş ve daha az güçle kasılır. Beta blokörler; metaprolol, asebutalol, atenolol ve diğerleridir. Özellikle yaşlılarda tek başına reçete edildiğinde istenilen etkiyi göstermezler fakat diğer hipertansif ilaçlarla birlikte reçete edildiklerinde daha etkilidirler.

 • Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ACE inhibitörleri) :

Lizinopril, benazepril, kaptopril ve diğer ACE inhibitörleri damarlarda kontraksiyona (büzülmeye) neden olan doğal kimyasalların üretimini engelleyerek kan damarlarının gevşemesini sağlar. Bu grup ilaçlar kronik böbrek yetmezliği bulunan hipertansif hastaların daha fazla fayda göreceği ilaçlardır.

 • Anjiotensin 2 reseptör blokörleri (ARB) :

Bu ilaçlar damarlarda daralma yapan doğal kimyasalların etkisini bloke ederek kan damarlarının gevşemesini sağlar. Candesartan, losartan ve diğerleri ARB'larına örnek ilaçlardır. Kronik böbrek yetmezliği olan bireylerin fayda göreceği ilaç gruplarından biriside bu grup ilaçlardır.

 • Kalsiyum kanal blokörleri :

Amlodipin ve diltiazem gibi kalsiyum kanal blokörü ilaçlar kan damarlarınızın kas tabakasında gevşeme sağlarlar. Bazıları kalp hızınızı azaltırlar. Kalsiyum kanal blokörleri yaşlı insanlarda ve siyah insanlarda ACE inhibitörlerinin tek başına yaptığı etkiden daha fazla etki gösterir.

Greyfurt bazı kalsiyum kanal blokörleri ile etkileşime girer ve ilacın kan seviyelerinde artışa neden olur. Bunun sonucunda ilaçların yan etkilerinde artış görülebilir. Yan etkiler görüldüğünde eczacı ve doktorunuza danışın.

 • Renin inhibitörleri:

Aliskren, böbrekler tarafından üretilen ve vücudda kan basıncını arttıran kimyasal basamaklarda etkili olan enzim olan reninin üretimini yavaşlatır. Aliskren bu kimyasal basamağı engelleyerek renin üretimi ve sonucunda tansiyonun yükselmesine engel olur. Ciddi yan etkiler ortaya çıkabileceği için aliskreni ACE inhibitörleri ve ARB'ler ile birlikte almamalısınız.


Hipertansiyon tedavisinde bazen kullanılan diğer ilaçlar:

Eğer tansiyonunuz tedavi ile düzelmezse doktorunuz size ek tedavi olarak aşağıdaki ilaçları da reçete edebilir

 • Alfa blokörler:

Damarlara giden sinir iletilerini azaltarak doğal kimyasalların damarlarda büzülme yapmasına engel olan ilaçlardır. Doksazosin ve prazosin alfa blokörlere örnek olarak verilebilir.

 • Alfa-Beta blokörler:

Bu ilaçlar alfa blokör etkilerinin yanında kalp atımını azaltarak (beta blokör etki) dolaşım sistemine pompalanması gereken kan miktarınıda azaltır. Karvedilol ve labetolol bu ilaçlara örnektir.

 • Santral etkili ilaçlar:

Bu ilaçlar kalp atım hızınızın artmasını sağlayan, damarlarda büzülmeye neden olan sinir iletilerinin beyninizden çıkışını önler.

 • Vazodilatatörler (Damar genişleticiler):

Hidralazin ve minoksidil gibi damar genişletici ilaçlar temiz kan taşıyan damarların duvarlarında bulunan düz kaslara direkt etki ederler. Bu yolla damarlarda kasılmayı ve daralmayı önlerler.

 • Aldosteron antagonistleri:

Bu ilaç grubu kanda su ve tuz retansiyonu sağlayan ve tansiyonu artıran doğal kimyasalların etkilerini engeller. Bu ilaçlara örnek verecek olursak spiranolakton ve eplerenon bu sınıf ilaçlardır. Bu ilaçlar su ve tuz geri alımını sağlayan doğal kimyasalların etkilerini engelleyerek kan basıncınızın düzenlenmesini sağlarlar.

İhtiyaç duyduğunuz günlük ilaç dozunuzu azaltmak için doktorunuz size yüksek doz bir ilaç yerine düşük doz bir kaç ilacın kombinasyonunu reçete edebilir. Aslında 2 yada daha fazla düşük doz hipertansiyon ilacı sıklıkla yüksek doz bir ilaçtan daha etkilidir. Bazen en etkili ilacı yada ilaç kombinasyonunu tespit etmek tedavide asıl sorundur.


Tansiyonunuzu tedavi etmek için yapmanız gereken hayat tarzı değişklikleri nelerdir?

Sadece doktorunuzun hipertansiyonunuzu tedavi etmek için size reçete ettiği tedavi önemli değildir. Tansiyonunuzu düşürmek için tedavinin yanında hayat tarzınızda da değişiklikler yapmalısınız. Doktorunuz size bazı hayat tarzı değişiklikleri önerecektir. Bunları sıralyacak olursak;

 • Daha az tuz içeren daha sağlıklı bir diyet uygulamalısınız. (DASH; the Dietary Approches to Stop Hypertension Diet)
 • Düzenli egzersiz yapmalısınız
 • Sigarayı bırakmalısınız
 • Aldığınız alkoün miktarını sınırlamalısınız
 • Kilolu yada obezseniz kilo vermeli ve sağlıklı kilonuza gelmelisiniz.


Tansiyonunuzun kontrolü zor olduğunda (rezistan hipertansiyon) :

Eğer birisi genellikle diüretik (idrar söktürücü) olan, en az 3 farklı tip hipertansiyon ilacı kullanmanıza rağmen tansiyonunuz hala yüksek ise dirençli (rezistan) hipertansiyonunuz olabilir. Bununla beraber kontrol altına alınmış hipertansiyonu olan fakat tansiyonlarını kontrol altında tutabilmek için aynı anda 4 farklı tip tedavi kullanan kişilerde dirençli hipertansiyon hastası sayılır. Bu tip kişilerde hipertansiyonun ikincil nedenleri (böbrek hastalıkları, hormonal problemler vs. gibi) tekrar gözden geçirilmelidir.

Dirençli hipertansiyonunuzun olması tansiyonunuzun hiç düşmeyeceği manasına gelmez. Eğer siz yada doktorunuz dirençli hipertansiyonunuz altında yatan nedeni farkederse, daha etkili tedavinin hedeflerinin tespiti için bir şans yakalanmış demektir.

Tansiyonunuzla ilgilenen doktorunuz hipertansiyon tedavilerinizin ve aldığınız dozlarınızın uygun olup olmadığını değerlendirebilir. En etkin tedavi kombinasyonunun planlanması ve en uygun dozların ortaya çıkması için tedavilerinizi çok hassas bir biçimde ayarlamalısınız. Spironolakton gibi bir aldesteron antagonistini tedaviye eklemek sıklıkla dirençli hipertansiyonun kontrol altına alınmasını sağlar. Renal sempatik sinirlerin kateter temelli ablasyonu (renal denervasyon) ve karotid sinüs baroreseptörlerinin elektriksel stimülasyonu şu an üzerinde çalışılan deneysel tedavilerdir.


a7mCXE.jpg

Bunlara ek olarak doktorunuz diğer hastalıklarınız yada durumlarınızla ilgili aldığınız tedavileri gözden geçirebilir. Bazı tedaviler, gıdalar yada gıda takviyeleri hipertansiyon tedavinizin etkinliğini olumsuz etkileyerek bozabilir. Aldığınız diğer tedaviler, gıda takviyeleri ile ilgili doktorunuza karşı açık ve dürüst olun.

Eğer hipertansiyon tedavinizi size tarif edildiği gibi kullanmazsanız, kan basıncınızın yüksekliği size bunun faturasını keser. İlacınız size zarar verirse, ilaç sizde herhangi bir yan etki yaparsa yada ilacınızı kullanmayı unutursanız doktorunuzla çözümler ve ne yapacağınız konusunda mutlaka konuşun. Tedavinizi doktorunuzun rehberliği ve haberi olmadan sakın değiştirmeyin.


Hayat tarzınızda ve evinizde yapmanız gerekenler nelerdir?

Hayat tarzınızda yapacağınız değişiklikler hipertansiyondan korunmanızı ve hipertansiyon tedavisi alsanız bile tansiyonunuzu kontrol altında tutmanızı sağlar. Pekibunlar nelerdir?;

 • Sağlıklı gıdalar yiyiniz:

Sağlıklı bir diyet oluşturun. DASH (the Dietary Approeches to Stop Hypertension) diyetini kullanın. Bu diyetin içeriğinde; meyveler, sebzeler, tam tahıllar, kümes hayvanları, balık ve az yağlı günlük gıdalar mevcuttur. Hipertansiyondan korunmanıza ve yüksek tansiyonunuzu kontrol etmenize yardımcı olacak potasyum içeren gıdalardan bol miktarda yiyin. Doymuş ve trans yağlardan çok az miktarda yiyin.

 • Diyetinizdeki tuzu azaltın:

1500 mg/gün tuz alımı; 51 yaş ve üzerindeki kişilerde, hipertansiyonu olan kişilerde, tüm ırklardan kişilerde, şeker hastalığı olan kişilerde, kronik böbrek rahatsızlığı olan kişilerde uygun miktarda tuz alımıdır.

Bununla beraber sağlıklı bireyler günlük 2300 mg yada daha az tuz alımını hedeflemelidir. Tuz alımınızı azaltmak için ellnizden tuzluğu bırakırken yediğiniz işlenmiş gıdalar, konserveler, hazır gıdalar, dondurulmuş yemekler içerisindeki tuz miktarlarınada dikkat etmelisiniz.

 • Sağlığınız için gerekli bir kiloya ulaşın:

Sağlığınız için gerekli kilonuzu korumak, kilolu yada obez iseniz kilo vermek yüksek tansiyonunuzu kontrol etmenize yardımcı olacaktır. Bunun yanında hipertansiyon ile ilgili sağlık problemlerine bağlı riskleri ise azaltacaktır. Eğer kilolu iseniz 2.3 kg bile vermeniz tansiyonunuzu düşürecektir.

 • Fiziksel aktivitenizi arttırın:

Düzenli fiziksel aktivite; tansiyonuzunu düşürmeye yardımcı olur, stresinizi azaltır, sağlık problemi gelişme riskinizi azaltır ve kilonuzu kontrol altında tutar.

Bir çok sağlıklı birey için haftalık en az 150 dakika orta düzey aerobik aktivitesi yada haftada en az 75 dakika ağır aerobik aktivite tavsiye edilmektedir. Bunların kombinasyonuda yapılabilir. Haftada en az 2 gün kas güçlendirici egzersiz yapmayıda hedefleyin.

 • Alkol alımını kısıtlayın:

Sağlıklı olsanız bile alkol kan basıncınızı arttırabilir. Eğer alkol alacaksanız bunu ılımlı yapın. Peki nedir ılımlı alım? Tüm yaşlardaki kadınlar ve 65 yaşından büyük erkekler için bir içecek, 65 yaşından genç erkekler için 2 içeçek ılımlı alım demektir. Bir içecek; 355 ml bira, 148 ml şarap yada 44 ml % 40 alkol içeren içkidir.

 • Sigara içmeyin:

Sigara damar duvarlarındaki hasarı arttırır ve damar sertliğini gelişimini hızlandırır. Eğer sigara içiyorsanız doktorunuzda sigarayı bırakmanız için yardım isteyin.

 • Stresinizi yönetin:

Mümkün olduğu kadar stresinizi azaltın. Stresi uygun azalatma yöntemlerinin pratiğini yapın. Meditasyon, kas gevşetme, derin nefes teknikleri stresinizi azaltacak yöntemlerdir. Düzenli fiziksel aktivite ve yeterli uyku uyumakta tansiyonunuzun düzenlenmesine yardımcı olacaktır.

 • Tansiyonunuzu evde takip edin:

Evde tansiyonunuzu takip etmeniz size tansiyonunuza karşı yapmanız gerekenlerle ilgili yardımcı olur. Tedavinizin işe yarayıp yaramadığını takip edebilirsiniz. Doktorunuzun ve sizin muhtemel komplikasyonlarla ve yapılması gerekenlerle ilgili uyarılmasını sağlar. Bununla birlikte evde tansiyon takibinin doktorunuza ziyaretinizin yerini tutmayacağını ve kıstlamaları olduğunu bilin. Tansiyonunuzu normal ölçseniz bile doktorunuz ile görüşmeden tedavinizi ve diyetinizi kesmeyin yada değiştirmeyin.

Evde tansiyonunuzu ölçerseniz ve tansiyonunuz kontrol altında olduğunu gördüğünüzde doktorunuzu daha az ziyaret edebilirsiniz.

 • Yavaş ve derin nefes alıp verme ve rahatlama ekzersizleri yapın:

Rahatlamanıza yardımcı olması için yavaş ve derin nefes alıp verme ekzersizi yapın. Yavaş ve derin nefes alıp vermeyi destekleyen cihazlar mevcuttur. Ama bu cihazların kan basıncını etkili bir biçimde düşürdüğü şüphelidir.

 • Hamilelik sırasnda kan basıncını kontrol etmek:

Eğer hipertansif bir bayansanız hamileliğiniz sırasında tansiyonunuzu nasıl kontrol edeceğinizi mutlaka doktorunuz ile görüşün.


Tansiyon tedavinize destek diğer tedaviler nedir?

Diğer ve egzersiz tansiyonunuzu düşürmek için en uygun taktikler olmasına rağmen bazı takviyeler tansiyonunuzun düşmesine yardımcı olur. Ancak potansiyel faydaları tespit etmek için daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç vardır. Peki nedir bu takviyeler;

 • Blond psyllium ve buğday kepeği gibi lifler
 • Magnezyum, kalsiyum ve potasyum gibi mineraller
 • Folik asit
 • Kakao, koenzim Q10, L-arjinin ve sarımsak gibi nitrik oksit miktarınızı arttıran ve damarlarınızı genişleten ürünler
 • Yağlı balıklarda bulunan omega-3 yağ asitleri gibi balık yağı ürünleri yada keten tohumu

UoutWs.jpg

BLOND PSYLLİUM

Bu takviyeleri diyetinizde gıda olarak almak en iyi yoldur. Ama bu takviyeleri kapsül veya hap olarakta alabilirsiniz. Hipertansiyon tedaviniz ile beraber bu takviyeleri tedavinize eklemek için doktorunuzla görüşün. Bazı takviyeler tedavinizle etkileşebilir ve sonuçta ortaya zararlı yan etkiler çıkabilir. Ölümcül olabilen kanamalar için risk artabilir.

Meditasyon ve derin nefes teknikleri gibi rahatlamanızı sağlayan teknikleri unutmayın. Kan basıncınızı azaltmak için düzenli olarak bu egzersileri devamlı yapın.


Tansiyonunuzla başa çıkma ve destek:

Hipertansiyon tamamen tedavi edebileceğiniz daha sonra unutacağınız bir durum değildir. Hayatınızın geri kalanı boyunca dikkat etmeniz gereken ve yönetmeniz gereken bir durumdur. Tansiyonunuzu kontrol altında tutmak için yapmanız gerekenleri son olarak özetleyecek olursak;

 • İlaçlarınızı uygun şekilde kullanın: Eğer ilaçlarınız yan etki gösteriyorsa yada ilaç sizde zarar yarattıysa, ilacınızı bırakmayın. Doktorunuzla mutlaka ne yapacağınız konusunda ve diğer alternatifler konusunda hemen görüşerek hareket edin.
 • Düzenli doktor ziyaretlerinizi planlayın: Yüksek tansiyonunuzu başarılı bir şekilde tedavi etmek bir takım çalışmasıdır. Doktorunuzda, sizde bunu tek başına yapamazsınız. Kan basıncınızı güvenli seviyeye getirmek için doktorunuzla birlikte çalışın ve kan basıncınızı orada tutun.
 • Sağlıklı alışkanlıkları benimseyin: Sağlıklı gıdalar yiyin, aşırı kilolarınızdan kurtulun, düzenli fiziksel aktivite yapın, alkol kullanımınıza limit koyun. Sigara içiyorsanız, bırakın.
 • Stresinizi yönetin: Ek görevlere hayır diyin. Negatif düşüncelerden kurtulun. İyi insan ilişkileri kurun. Hoşgörülü ve sabırlı olun. Optimist davranın.

Yüksek tansiyonun olumsuz bulgularını yaşamazsanız ve zararlarını görmezseniz hayat tarzınızı değiştirmeniz ve bunu alışkanlık haline getirmeniz zor olabilir. Motivasyona ihtiyacınız varsa, kontrol altına alınmamış tansiyonun risklerini düşünün. Bu aileniz ve arkadaşlarınızında size destek olmasını sağlayacaktır


Kaynakça:

 • Mayo Clinic
 • Up-to-date
 • National Library of Medicine (
 • National Heart, Lung & Blood Institute (NHLBI)
 • American Heart Association
 • The Hormone Foundation
 1. Weber MA, Schiffrin EL, White WB, et al. Clinical practice guidelines for the management of hypertension in the community a statement by the American Society of Hypertension and the International Society of Hypertension. J Hypertens 2014; 32:3.
 2. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, et al. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens 2013; 31:1281.
 3. James PA, Oparil S, Carter BL, et al. 2014 evidence-based guideline for the management of high blood pressure in adults: report from the panel members appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8). JAMA 2014; 311:507.
 4. MacMahon S. Blood pressure and the risk of cardiovascular disease. N Engl J Med 2000; 342:50.
 5. Vasan RS, Larson MG, Leip EP, et al. Impact of high-normal blood pressure on the risk of cardiovascular disease. N Engl J Med 2001; 345:1291.
 6. Burt VL, Whelton P, Roccella EJ, et al. Prevalence of hypertension in the US adult population. Results from the Third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988-1991. Hypertension 1995; 25:305.
 7. Hebert PR, Moser M, Mayer J, et al. Recent evidence on drug therapy of mild to moderate hypertension and decreased risk of coronary heart disease. Arch Intern Med 1993; 153:578.
Şərhlər

Yüklənir...

Müəllif

Əlaqədar Məqalələr