Gelişen Teknoloji Guatra Çözüm Oluyor


Guatr hastalığı, tiroit bezlerinin anormal bir şekilde genişlemesi ile meydana gelir. Toplumda sık görülen sağlık problemlerinden biri olan guatr hastalığının erken teşhisi ve tedavisi, her geçen gün artan teknolojik görüntüleme yöntemleri sayesinde artmıştır.

Guatr hastalığını zehirli ve zehirli olmayan şekilde iki gruba ayırabiliriz. Bu ayrımın yapılması için troid hormon testlerine bakılmalıdır. Kan hormon düzeyleri artmış guartın belirtileri sıcağa dayanamama, terleme, susama, kilo kaybı, huzursuzluk, ellerde titremedir. İlerlemiş ve tedavisi gecikmiş hastalarda gözlerin ön tarafa çıkması ve ciltte kalınlaşma görülür. Ne yazık ki göz kürelerinin öne çıkması başladıktan sonra geri dönüş mümkün değildir.

Zehirli olmayan guatr hastalarının çoğu belirti vermez. Guatr bezi büyüdükçe basıya bağlı nefes almada, yutmada zorluk, boğazı sık sık temizleme isteği ve ses değişiklikleri görülür.

Tiroid hormon düzeylerine bakılıp ayrım yapıldıktan sonra tiroid bezinin görüntülenmesi için tiroid USG yapılmalıdır. Özellikle renkli USG, kanser olabilecek guatrı tespit edebilme üstünlüğüne sahiptir. Sonraki aşamalarda tiroid iğne biyopsisi tiroid sintigrafisi ve tomografi yapılmalıdır. Belirtilmesi gereken bir nokta da tiroid iğne biyopsisinin yüzde 3 civarında yanılma payı vardır. Bu yüzden klinik ve radyolojik olarak operasyon gerektiren durumlarda iğne biyopsinin temiz gelmesinin bir anlamı yoktur.

Guatr nedeniyle opere olan hastaların patoloji sonuçları yüzde 5-10 arasında kanser olarak çıkmaktadır. Bu yüzden güncel ameliyat yaklaşımı iki taraflı total tiroiddekitomi operasyonudur.

Özellikle erken yaşta radyasyon maruziyeti ve ailede tiroid kanseri öyküsü olan hastalarda kanser oranı artmaktadır. Bugün gelişen teknoloji ve tıbbi olanaklar sayesinde en ilerlemiş guatr hastaları bile başarıyla tedavi edilebilmektedir.


Şərhlər

Yüklənir...

Müəllif

Ortopediya və Travmatologiya və 42 daha çox

Əlaqədar Məqalələr