ДВА ВИДЕО ,ПОКАЗЫВАЮЩИЕ ФЛЮРОСКОПИЮ И АНИМАЦИЮ ПРОЦЕДУРЫ TAVI


Флюроскопия с видеографией показывает развертывание клапана :клапан развернут во время быстрой электрокардиостимуляции правого желудочка .Гофрированный клапан и опорная рама расширяются с базовой инфляцией шара.Также виден транспищеводный зонд эхокардиографии и временной электрокардиостимуляции правого желудочка . Анимация полной процедуры транс-бедренной транскатетерной имплантации аортального клапана.

Şərhlər

Yüklənir...

Müəllif

Müəllifin Yazıları

BÖYÜK DAMAR ӘMӘLİYATLARI

ÜRӘK CӘRRAHİYӘSİNİN ӘN BÖYÜK ӘMӘLİYYATI ARASINDA SAYILAN BU CӘRRAHİYӘ BÜTÜN BӘDӘ...

daha ətraflı...

Aorta Qapağının Dəyişdirilməsi Üçün Üsullar

Bu gün, Aorta Qapağının Dəyişdirilməsi 3 müxtəlif yolla həyata keçirilir: Açıq Ü...

daha ətraflı...

ANADANGƏLMƏ ÜRƏK DƏLİKLƏRİNİN KİÇİK KƏSİ (QAPALI ÜSUL) İLƏ QAPATILMASI

"Qapalı üsul" yəni kiçik kəsi ilə Atrial Septal Defekt və ya Ventriküler Septal ...

daha ətraflı...

Bental - Aorta Kökü Əməliyyatı Kiçik Kəsi

Asendan (artan) Aorta Anevrizması ümumiyyətlə Aorta Kökü genişlənməsi ilə birlik...

daha ətraflı...

ÖZӘL TOBB ETÜ XӘSTӘXANASI ÜRӘK DAMAR CӘRRAHİYӘSİ ŞÖBӘSİ

ÖZӘL TOBB ETÜ XӘSTӘXANASI ÜRӘK DAMAR CӘRRAHİYӘSİ ÜÇÜN HAZIRLANMIŞ ӘMӘLİYATXANALA...

daha ətraflı...

Əlaqədar Məqalələr