Diş İmplantının Faydaları Neler?


Diş implantı eksik olan dişlerin yerine işlevini yeniden kazandırmak için çene kemiğine yerleştirilen ve uygun malzemelerden yapılan yapay diş köküdür. İmplant sayesinde hem eksik olan dişler tamamlanarak dişler normal işlevini yerine getirir, hem de ağızdaki eksik dişlerin oluşturduğu görüntüyü kapatarak estetik olarak dişlerin doğal ve güzel gözükmesini sağlar.
Url Mənbəyi: http://www.dentaluna.com/dis-implantinin-faydalari-neler

Kaplama, köprü ve damak protezlerine göre çok daha güvenli işlevsel alternatif bir tedavi şeklidir. Kaplama ve köprü tedavilerinde diğer dişlerden destek alınarak işlem yapıldığı için diğer komşu dişler zarar görür fakat implant tedavisinde yapay diş kökü direk çene kemiğine uygulandığı için diğer dişlere zarar vermeden tedavi gerçekleştirilir. İmplant tedavisi rahat, sağlam ve güvenilir bir tedavi yöntemidir. Diş implantı üzerine yapılan protezler gerçek dişlere çok yakın bir görünüm de oldukları için doğal gözükmektedirler. Eksik dişleri tamamlarken diğer dişlere de dokunulmadığı ve yapılarının bozulmadığı için de tüm protezlere oranla daha uzun ömürlüdürler.

İmplant Tedavisinin Yapıldığı Durumlar

Diş implantı yapılmadan önce diş hekimi kişinin genel sağlık durumunu ve çene yapısının diş implantı tedavisi için uyumlu olup olmadığını kontrol eder. Ağız modellemesini belirlemek için röntgen çekilir.

 • Tek bir dişin kaybedilmesi halinde, diğer komşu dişlere zarar vermeden tek bir implant uygulanabilir.
 • Büyük ve azı dişlerin olmaması durumunda kullanılır. Ağzın en arka bölümlerinde bir veya daha fazla implant ile sabit bir köprü oluşturulabilir. Bu şekildeki vakalarda protez de uygulanabilir fakat protezler hareketli ve daha kaba oldukları için kullanımları zordur.
 • Alt çenede tüm dişlerin olmadığı durumlarda da diş implantı tedavi yöntemi oldukça başarılı bir uygulamadır. Alt çenede ön bölgeye yerleştirilen en az iki ya da daha fazla implant tedavisi ile hem doğal görünümüne çok yakın yapay dişler elde edilir, hem de dişler tüm fonksiyonlarını rahatlıkla gerçekleştirebilirler.
 • Uzun dişsiz boşluklarda bu yöntem rahatlıkla kullanılabilir. Dişsiz bölgenin uzun olduğu durumlarda uygulanan sabit köprü alan uzun olduğu için kişilere kullanımda sorunlar çıkarmaktadır, fakat bu şekilde dişsiz bölgenin uzun olduğu vakalarda bir ya da daha fazla implant ile daha sağlam ve kullanımda sorun çıkarmayan yapay dişler uygulanmaktadır.
 • Diş olmayan alt ve üst çenelerde kullanılabilir. Kemik erimesi olan durumlarda çene kemiğinin de hacminde bir azama olur. Bu durum ileri düzeylere taşındığında hasta protezlerini kullanamaz hale gelir. Bu yüzden bu gibi durumlarda alt ve üst çeneye en az ikişer implant yapılır, daha sonra protez dişler implant tabakasının üstüne takılarak sabitlenir. Hasta çiğneme ve konuşma fonksiyonunu kaybetmeden yaşantısına devam eder.

İmplant Tedavisine Engel Olabilecek Sağlık Durumları

Bazı durumlarda İmplant tedavisinin uygulanması sakıncalı olabilir.

 • Sigara tüketimi fazla olan hastalarda; sigara kullanımı ağız içerisindeki dokularda oluşan bakteri plağını direk etkiler ve enfeksiyon riskini arttırır. Enfeksiyon tedavi sırasında damakta oluşan yaralın daha geç iyileşmesine sebep olmaktadır. Sigara tüketimi çok olan hastalarda hekim genel muayeneden sonra eğer onay verirse hastaya Diş İmplantı tedavisini uygular. Fakat hastanın tedavi öncesi ve sonrası hekim kontrolünde sigara kullanımını azaltması gerekir. Bu süre genel olarak tedaviden 15 gün önce ve tedaviden sonrada 1 ay süreyi kapsamaktadır.
 • Şeker hastaları; Kontrol altında olmayan şeker hastaları İmplant yapımında risk teşkil eden gruplar arasındadır. Şeker hastalarında uygulanan tedavi de dokulardaki tahribatın geç iyileşmesine ve enfeksiyon riskinin artmasına sebep olmaktadır. Şeker hastalarına İmplant tedavisi uygulanırken, diğer tüm operasyonlarda olduğu gibi açılan kesiler küçük tutulmaya çalışılır. Tedavinin uygulanmasının ardından da şeker hastalarının periyodik olarak diş kontrollerine gitmeleri gerekmektedir.
 • Hipertansiyonu olan hastalar; Hipertansiyonlu hastaların İmplant tedavisinden önce kan basıncı ölçümlerinin yapılması büyük önem taşır. Diş hekimimin şüphelendiği durumlarda herhangi bir dahiliye uzmanından yardım alıp, hastanın durumu hakkında ayrıntılı bilgi istemesi gerekmektedir. Aksi halde hipertansiyon hastalarının tedavisi sırasında kan basınçları yükselebilir, kalp yetmezliği gibi sorunlara sebep olabilir.
 • Kalp rahatsızlığı olanlar; Kalp rahatsızlığı bulunan hastalar diş hekimi tarafından hemen tedaviye başlanamayacak grupta olan hastalardır. Diş hekimi kardiyoloji ya da kalp damar cerrahi alanında uzman olan hekimler ile görüşmeli ve onların onayı ile tedaviyi uygulamalıdır.
 • Kan pıhtılaşması bozuklukları; Kan pıhtılaşması bozuklu olan hastalara İmplant tedavisi uygulanması çok tehlikeli olabileceğinden bu hastalara uygulanmaz. Kan pıhtılaşması vücuttaki kan akışının hızlı olması ya da akışının yavaşlaması ile ilgili bir rahatsızlıktır. İmplant tedavisi sırasında cerrahi bir operasyon olduğu için kanama konusunda sorunlar oluşabileceğinden bu tür rahatsızlığı bulunan kişiler için tavsiye edilen bir yöntem değildir.
 • Kemoterapi ve Radyoterapi gören hastalar; Kemoterapi ve radyoterapi gören hastaların vücut dirençleri zayıf oldukları için tedavi sırasında ya da tedavi sonrasında enfeksiyon kapma riskleri diğer hastalara göre daha fazla olur. Bu sebeple bu gruptaki hastalara İmplant tedavisi genellikle önerilmez ve uygulanmaz. Ancak kemoterapi ve radyoterapi tedavileri bitikten sonra 3–6 ay içerinde hasta eski haline döner ve genel sağlık durumun da iyi olduğuna kendi doktoru onay verirse İmplant tedavisi uygulanabilir.
 • Çene kemiğinin çok ince olduğu durumlar; İmplant tedavisinde çene kemiğinin yapısı çok önemlidir. İmplant tedavisinde kullanılan titanyum implantların belli bir uzunlukları ve şekilleri bulunmaktadır. Kişilerin çene yapısı bazen bu implantlara uyum sağlayamayabilir. Günümüzde ileri cerrahi yöntemleri kullanılarak kişinin çene yapısının tedaviye uygun hale getirilmesi işlemi yapılabilmektedir. Bu işlem için iki farklı yöntem bulunmaktadır. Kemik greftleme yöntemi ile kişinin, kendisinin ya da dışarıdan elde edilen kemik dokusunun tedavi uygulanacak bölgeye nakil edilerek tedaviye uygun hale getirilebilmektedir. Kemik açma yönteminde ise tedavi uygulanacak alanda kemik açılarak kemiğin genişlemesi sağlanmaktadır.

İmplant Yaptırmanın Kişilere Sağladığı Avantajlar

 • İmplant tedavisi diğer yöntemlere göre çok daha sağlam ve güvenilir bir yöntemdir.
 • Herhangi bir dişten destek alınmadan tek başına uygulandığı için diğer dişlere zarar vermez.
 • Doğal diş görünümünde olduğu için kişinin ağız ve diş yapısında herhangi bir bozulmaya sebep olmaz. Kanal, köprü gibi diğer tedavilerde dişin yapısı bozulduğu için görsel olarak bozulmalar olur fakat bu yöntemde böyle bir sıkıntı olmamaktadır.
 • Çiğneme fonksiyonunu tam olarak yerine getirebildiği için kişilerin her istediklerini yemelerine olanak tanır. Kaplama ya da dolgu yapılan dişlerde sert gıdalar tüketmek kişileri biraz da olsa tedirgin eder. Çünkü kırılması ve tekrar bir tedavi uygulanması ihtimali çok yüksektir.
 • Kişilerin dişlerinin tam ve estetik açıdan güzel dişlere sahip olması özgüvenlerinin de yükselmesini sağlar.
 • Diğer tedavi yöntemlerinin kullanım sürelerine göre İmplant tedavisi ile yapılan dişlerin ömürleri çok uzundur. Hatta bazı firmalar ve hekimler ömür boyu yaptıklara dişlere garanti verebiliyorlar.
 • Tedaviden sonra dişlerin temizliği kolay yapılır. Diğer dişlerden bir farkı olmadığı için İmplant tedavisi ile yapılan dişleri temizlerken de aynı yöntemler kullanılabilir.
 • Konuşma, gülme gibi günlük işlemleriniz sırasında davranışlarınızı kısıtlamanıza gerek kalmadan rahatça günlük yaşantınızı geçirmenizi sağlar.

İmplantın Yapım Aşamaları

 • İlk muayene; diş hekimi tarafından yapılan muayene de hastanın implant tedavisine uygun olup olmadığına bakılır. Hastanın başka rahatsızlıkları var mı bunlar tespit edilir. Hastanın farklı rahatsızlıkları ya da tedaviye engel olabilecek durumları varsa hekim bunlar ile ilgili çalışmaları yapar.
 • Çene kemiğinin durumu ve uygulanabilirlik; Panoramik röntgenler sayesinde çene kemiğinin durumuna bakılır. Tedavi uygulanacak olan alandaki kemik yoğunluğu ölçülür. Hekim hasta için kullanılacak en uygun implant tercihini yapar.
 • İmplantın yapılması; Dişetinde açılan kesik ile çene kemiğine ulaşılır. İmplantın boyutunda çene kemiğine delik açılır ve implantın vidalanması sağlanır. Bu işlemden sonra implantın çene kemiğine kaynama süresi kadar beklenir. Bu süre kişiden kişiye değişebilmekle beraber ortalama 1–3 ay arasındadır.
 • Protezlerin Hazırlanması; İmplantlar çene kemiğine kaynadıktan sonra protezlerin hazırlanması gerekir. Hastadan alınan ölçüler ve dişin diğer dişlerin rengine uygun olması için renk belirlemesi yapıldıktan sonra, protezler özel laboratuarlarda kendi dişlerinize uygun olarak özel bir şekilde hazırlanır.
 • Son aşamada ise hastanın ölçülerine göre özel olarak hazırlanan protez dişler kemik üzerindeki implant üzerine vidalanarak ya da yapıştırılarak güzel bir şekilde oturtturulması sağlanır. Bu işlemle birlikte hastanın implant tedavisi tamamlanmış olur. Diş hekimi tedavi sonrasında hastaya yapılması gereken ve yapmaması gereken şeyleri söyleyerek hastaya tavsiyelerde bulunur, mutlu ve memnun bir şekilde hastayı muayenehaneden gönderir.

Şərhlər

Yüklənir...

Müəllif

Üz - Çənə Cərrahiyyəsi və 3 daha çox

Əlaqədar Məqalələr