Daimi Dişlerin Sürmesi


Diş sürmesi nedir; daimi dişlerin oluşumu nasıldır; kalabalık ve çapraşık diş nedir sizler için derledik.
Url Mənbəyi: http://www.atesparlar.com/content/daimi-di%C5%9Flerin-s%C3%BCrmesi

1. Diş sürmesi ne demektir?

Dişler çene kemiğinin içinde oluşur ve kemiği ve üstünü kaplayan dişetini geçerek ağzın içine doğru büyümek zorundadırlar. Bu süreç diş sürmesi olarak adlandırılır.


2. Bebek dişin altındaki çene kemiğinde neler olur?

♦ Daimi diş, bebek dişin altında büyümeye başlar.

- Bebek dişinin kökü erimeye başlar ve bu nedenle de süt dişi sallanır.

- Daimi dişin yerine geçmesi için süt dişinin kökünün kaybolması yaklaşık 3,5 yıl alır.

- Kuron, daimi dişin gelişen ilk bölümüdür. Süt dişinin kökünden kalan boşluğun içine doğru büyür.

- Ardından daimi dişin kökü şekil almaya devam eder.

- Kuron sürdüğünde üzeri mine tabakasını koruyucu bir epiderm ile kaplıdır, epiderm çiğneme ve diş fırçalama sonucu zamanla kaybolur.


3. Bebek dişlerinin değişmesi - Karışık dişlenme aşaması nedir?

♦ Altı yaşından itibaren kalıcı dişler sürmeye başlar ve 13 yaşına gelindiğinde tüm süt dişlerin yerini daimi dişler almıştır.

- Bu 7 yıl süresinde 20 süt dişi kaybedilir ve yerlerine 28 daimi diş çıkar.

- Bazı süt dişlerinin ve daimi dişlerin ağızda aynı zamanda yer alması karışık dişlenme dönemi olarak adlandırılır.

- Buna ek olarak 21 yaşına kadar 4 akıl dişi de çıkarak daimi dişlerin toplam sayısını 32 e tamamlar.

- 32 daimi dişin sürmesi 6 yaşlarında başlar ve 20-23 yaş arası akıl dişlerinin (3.azı dişleri)de çıkmalarıyla tamamlanır.


4. 20 adet bebek dişinin bulunduğu çeneye, 32 adet daimi diş nasıl sığar?

Yüz kemikleri diş gelişimi döneminde büyür.

- Çene kemiği ilave dişlerin de sığabileceği bir şekilde büyüme gösterir.

- Çene, yüzün geri kalan kısımlarına göre daha hızlı bir oranda büyür ve yüzün yaklaşık 1/3 üne denk gelir.

- Çene başarılı bir şekilde büyümez ise ağızda karışık ve gömülü dişler görülebilir.


5. Çapraşık dişler

♦ Dişlerin normal hizaları dışında bir yerde grup halinde kalabalıklaşmaları, çarpık veya düzensiz olmalarına neden olur.

♦ Bu durum ön veya arka dişleri etkileyebilir.

♦ Çapraşıklık yüzün görünümünü ve gülüşü bozabilir.


6. Kalabalık dişlerin nedeni nedir?

♦ Dişin uyumsuzluğu ve çene büyüklüğü dişlerin kendilerine ayrılan alana fazla büyük oldukları anlamına gelebilir.

♦ Daimi dişler yerlerine henüz sürme aşamasına gelmeden, süt dişler zamanından çok önce kaybedilirse yer boş kalır.

♦ Komşu diş bu boşluğa doğru kayabilir ve yeni sürmekte olan daimi dişin yolu üzerinde bir engel oluşturabilir. Bu nedenle daimi diş normal pozisyonunun dışında kalarak gelişmeye zorlanabilir.

♦ Normal sayıya ek olarak ilave dişlerin gelişimi de ağız içinde kalabalıklaşmaya neden olabilir.

''üst çenede yer alan diş kalabalıklaşması''


7. Dişlerin kalabalıklaşması önlenebilir mi?

♦ Dişlerin kalabalıklaşması gelişimleri için ağızda yeterli yer olmaması halinde oluşur. Süt dişinin erken kaybı nedeniyle diş kalabalıklaşmasının oluşmaması için, süt dişlerinin daimi dişler sürene kadar yerlerinde kalmaları çok önemlidir.

♦ Dişlerin kalabalıklaşması ile ilgili bazı koruyucu önlem ve düşünceler aşağıda belirtilmiştir:

- Az şeker tüketimi ve düzenli diş temizliği, daimi dişler yerlerini almaya hazır oluncaya kadar süt dişlerinin sağlıklı kalmalarına yardım eder.

- İki, üç yaşlarından itibaren düzenli dişhekimi ziyaretleri sorunların teşhis ve zamanında tedavi edilmelerini sağlar.

- Süt dişi, daimi diş sürmeye başlamadan kaybedilirse, yer tutucu ile boşluğun daimi diş çıkana kadar korunması sağlanabilir.


8. Çapraşık dişler nasıl düzeltilebilir?

♦ Dişlerin çekimi ile geri kalan dişlerin rahatlatılabileceği alan yaratılabilir.

♦ Ortodontik tedavi ile çapraşık diş sorunlarının büyük çoğunluğu düzeltilir.


9. Sürmekte olan dişlerin son pozisyonlarını ne etkiler?

♦ Dişin son pozisyonu dil, dudak ve yanakların etkileşimi ile belirlenir.

- Dil dişler üzerinde dışarıya doğru bir güç uygular.

- Dudak ve yanaklar, içeriye doğru dengeleyici bir güç sağlarlar.

- Dişlerin olmaları gerekenden daha fazla uzamaları, karşı çenedeki dişlerin teması sayesinde engellenir.

♦ Diğer etkileyen unsurlar parmak emme ve dilin devamlı o bölgede olmasıdır:

- Parmak emme alışkanlığından kaynaklanan dışarıya doğru bir baskı, üst dişleri ve çeneyi ileri doğru ve hizası dışına iter .

- Dilin kuvvetli ve ileri doğru baskısı, dişleri pozisyonları dışına çıkmaya zorlayabilir. Yetişkinde, bebeklik dönemine ait yutkunma alışkanlıkları devam ederse bu durum oluşur.


Şərhlər

Yüklənir...

Əlaqədar Məqalələr