Burun Estetiği Ameliyatı Öncesi - Sonrası Değerlendirme ve Burun Estetiği Ameliyatı


Burun estetiği ameliyatı olmadan önce, sizi bu ameliyata yönlendiren tüm şikayetlerinizi ameliyatınızı gerçekleştirecek doktorunuza belirtmeniz çok önemlidir.
Url Mənbəyi: http://www.teomandal.com/burun-estetigi-ameliyati-oncesi-degerlendirme/

Estetik acıdan düzeltilmesi istediğiniz problemlerin yanı sıra burundan nefes alma sorununuzun olup olmadığı, burun akıntısı, genze akıntı ve baş ağrısı gibi şikayetleriniz var ise bu tarz problemlerinizi ameliyat öncesinde belirtmeniz, doktorunuza ameliyat sırasında burun bölgesindeki diğer problemlerinizin de çözümlenmesi konusunda yardımcı olacaktır.

Burun şeklinizde kişisel olarak belirlediğiniz problemleri ve yapılmasını istediğiniz değişiklikler ile ilgili sorularınızı mutlaka doktorunuza danışınız ve birlikte fikir alışverişi yapınız. Ameliyattan beklentilerinizin mevcut yüz estetik oranlarınız ve normal burun fonksiyonlarınız ile uyuşup uyuşmadığı aynı zamanda cerrahi tekniklerle olabilirliği doktorunuz tarafından net olarak ifade edilmelidir. Ameliyat sonrası hayal kırıklarının yaşanmaması bu tartışmanın yeterince yapılması ve ameliyatı yapacak cerrahınız ile planlanan değişiklikler konusunda karşılıklı mutabakat sağlanmanız ile mümkün olacaktır.

Bu aşamada fotoğraflarınız üzerinde belirlenmiş noktalarda yapılacak ölçümler, mevcut olan yüz ve boyun ölçüleriniz, burnunuzun yüzünüze göre uygun ölçüleri hesaplanabilmektedir.

Günümüzde hızla gelişmekte olan tıbbi teknolojiler ile ameliyat öncesinde bulunan mevcut problemler çok hassas bir şekilde değerlendirilebilmekte aynı zamanda burun ve yüz bölgesine yapılacak uygulamaların olası sonuçları oldukça gerçekçi bir şekilde üç boyutlu olarak görüntülenebilmektedir.

Ameliyat öncesi değerlendirmeleriniz ve fotoğraf çekimleriniz dik konumda yapılmasına karşın ameliyatın yatar pozisyonda yapılması, aynı zamanda ameliyat sırasında yapılan enjeksiyonların ve oluşabilecek cilt ödemi nedeni ile özellikle çıkarılacak doku miktarı hakkında karar vermek zorlaşabilmektedir. Bu nedenlerle ameliyatınızın uzun dönemde istenilen şekilde sonuçlanabilmesi için ameliyat öncesi gerekli hesaplama ve planlamanın yapılması ve ameliyatınız bu plan doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Hastalar tarafından çok büyük olarak görünen bazı problemler basit bir cerrahi işlem uygulanarak düzeltilebilinirken çok küçük olarak algılanan bazı sorunlar ise zor ve uzun bir cerrahi müdahale ile kısmen düzeltilebilmektedir. Burun estetik ameliyatları sonrasında tam iyileşme sürecinin uzun sürmesi ve bu sırada etkili olan hastaya ait doku özellikleri, yaranın iyileşme özellikleri gibi faktörler göz önünde bulundurularak tüm estetik burun ameliyatlarında ortalama % 5-15 oranında, iyileşmenin tamamlanmasının ardından ufak bir düzeltici operasyon daha yapmak gerekebilmektedir.

Açık ten rengi ve ince cilt yapısı olan hastalarda ileri derecede deformite düzeltilmesi ve greft uygulaması yapılması durumunda ikinci bir müdahale ihtimali artarken, cildi çok ince olmayan ve burunda karşıdan bakışta belirgin asimetrisi olmayan hastalarda bu ihtimal oldukça düşük olmaktadır. Karşıdan bakıldığında “C” ya da “S” şeklinde asimetrik ve eğri olarak görülen burunlarda tüm burun ve kıkırdak kemiklerinde asimetri olması nedeni ile iyileşmenin tamamlanması ve dokuların son şekillerini almaları sonrasında bir miktar eğikliğin yada asimetrinin fark edilmesi en sık karşılaşılan problemlerden birisidir. Bu tür problemlerin, iyileşme tamamlandıktan sonra basit kamuflaj teknikleri ile giderilmesi genellikle en uygun yaklaşım olmaktadır.

Burun Estetiği Ameliyatı Nasıl Yapılıyor?

Estetik amaçlı burun ameliyatlarında, mevcut estetik sorunlarının özelliklerine, hastanın doku özelliklerine, beraber müdahale gerektiren deviasyon, burun eti büyümesi, sinüzit gibi rahatsızlıkların olup olmamasına ve bazı durumlarda hastanın tercihine göre değişik cerrahi teknikler kullanılabilmektedir.

Ameliyat süresi ise yapılacak cerrahinin tekniği ve içeriğine bağlı olarak değişmekle birlikte çoğunlukla 1,5 – 2 saat civarında olmaktadır. Ancak bilhassa daha önce estetik veya fonksiyonel amaçla burun ameliyatı geçirmiş hastalarda ve ameliyat esnasında kulak, kaburga gibi farklı bölgelerden doku alınmasını gerektiren özel durumların varlığında bu süre daha uzun olabilmektedir.

Bilhassa burun ucunun kaldırılmasına yönelik olarak uygulanan dikiş ile askı teknikleri, kullanılan dikiş materyallerinin doku içerisinde kayması sebebi ile uzun dönem etkili olmamakta ve özel durumlar dışında fazla tercih edilmemektedir.

Cerrahi Teknikler

Burun estetiği (Rinoplasti) ameliyatlarında kullanılan başlıca teknikler şunlardır;

 • Minirinoplasti
 • Tiprinoplasti
 • Açık Rinoplasti
 • Kapalı Rinoplasti

Minirinoplasti

Burun sırtında az miktarda şekil bozukluğu olan ve burnun üst kemik kısmı geniş olmayan ya da önceki ameliyatı takiben burun sırtında basit yüzeyel düzensizlikler kalmış olan hastalarda minirinoplasti olarak adlandırılabilen olabildiğince sınırlı bir cerrahi uygulanabilmektedir. Bu teknikte burun içerisinden uygulanan kesilerle burun sırtına ulaşılmakta ve törpüler veya özel tıraşlayıcı sistemler kullanılarak burun sırtına şekil verilmektedir. Yapılan müdahale olabildiğince sınırlı olmakta, burun sırtına doğal yuvarlak şeklini vermeye yönelik yan burun kemiği kırıkları yapılmadığı ve burun ucuna müdahale çok sınırlı olduğu için iyileşme çoğunlukla göz çevresinde morarma ve şişme dahi olmadan çok kısa sürede tamamlanabilmektedir. Minirinoplasti tekniğinde başarılı olmanın en önemli şartı uygun hasta seçimi, hasta ve doktorun ameliyattan beklentilerinin ameliyat öncesinde gerçekçi olarak ortaya konulmasıdır.

Tiprinoplasti

Burnun kemik yapılarına herhangi bir müdahale yapılmadan yalnızca burnun kıkırdak yapıdaki uç kısmının şekil bozukluklarını düzeltmek amacı ile uygulanan ameliyatlar tiprinoplasti veya tipplasti olarak adlandırılmaktadır. Bu ameliyatlarda çok sınırlı sorunlar dışında çoğunlukla açık teknik tercih edilmektedir. Tiprinoplasti ameliyatı ile burun ucu düşüklüklerini ve asimetrilerini düzeltmek, burun deliklerini küçültmek, dolgun burun uçlarını küçültmek, burun profil görünümündeki uç noktasını belirginleştirmek ya da burun girişini daraltan kıkırdak açılanmalarını düzeltmek mümkün olmaktadır. Ameliyat esnasında kemik yapılara müdahale yapılmaması sebebi ile ameliyat sonrasında gözler etrafında şişme ve renk değişikliği çoğunlukla görülmemektedir. Burun üzerinde bir haftalık bir bandaj uygulaması yeterli olduğundan tiprinoplasti ameliyatı sonrasında hastaların normal günlük yaşantılarına dönmeleri olabildiğince hızlı olmaktadır.

Açık Rinoplasti

Burun ucunda şekilsel bozukluk veya asimetri olan, daha önce ameliyat olmuş ya da estetik ameliyatla birlikte aynı seanstaburun içerisindeki septumun eğikliğine (deviasyon) müdahale edilmesi gereken hastalarda en ideal yaklaşım açık rinoplasti tekniğidir. Rinoplasti yapılacak hastaların çoğunda burun ucuna da müdahale edilmesi gerektiği için açık rinoplasti günümüzde en sık tercih edilen estetik burun ameliyatı tekniği olmaktadır.

Açık rinoplasti ameliyatında iki burun deliği arasındaki bölgenin (kolumella) orta kısmından yatay bir kesi yapılarak ameliyata başlanmakta ve burun derisi bu yolla kaldırıldıktan sonra burun ucunu oluşturan bütün kıkırdak yapılar ortaya konularak ameliyat direkt görüş altında uygulanmaktadır. Bu şekilde yapılan ameliyatta simetrinin tam olarak sağlanmasının yanı sıra ihtiyaç olan bölgelere kıkırdak destekler yerleştirilip dikişlerle sabitlenebildiği için ameliyat sonrasında burnun veya burun ucunun şekil değiştirmesi, burun ucunun düşmesi, burun içi septumun kayması gibi riskler en aza indirgenmektedir.

Açık teknikte burun içi kıkırdak perdeye (septum) tam olarak hakim olunabildiği için bu yapıdaki bilhassa burun sırtına yakın olan eğiklikler uygun yöntemlerle, gerekirse kıkırdak parçalar eklenerek tam olarak düzeltilebilmekte, daha önceki ameliyatlarda oluşan kıkırdak eksiklikleri tam ve simetrik olarak onarılmaktadır. Açık teknik ameliyatlarda burun uç kısmında yapılan kesi uygun teknik ve materyallerle kapatıldığında yaklaşık 1,5-2 ay içinde fark edilmeyecek şekilde tamamen iyileşmektedir.

Kapalı Rinoplasti

Burun ucunda ve iki burun pasajı arasındaki perdede (septum) belirgin problemi olmayan, asıl şikâyeti burun sırtında kemik ve kıkırdak çıkıntı (burun kemeri, dorsal hump) olan hastalarda kapalı rinoplasti tekniği tercih edilmektedir.

Bu teknikte burun delikleri içerisinden yapılan kesilerle burun sırtına ulaşılmakta ve buradaki şekilsel bozukluklara gereken müdahaleler yapılmaktadır. Kapalı teknik uygun seçilmiş hastalarda ameliyatın daha kısa sürede yapılmasını sağlamakta, burun ucunda az miktarda ödem oluşması sebebi ile iyileşme daha kısa sürmektedir.

Burun ucundaki sorunlara de kapalı teknikle müdahale etmek mümkündür. Bu yaklaşımda orta hattaki kesi olmamasına rağmen diğer tüm müdahaleler açık teknik ile aynı olduğundan ameliyat sonrası burunda oluşan şişme yönünden bir yarar sağlanmazken burun ucu kıkırdakları üzerindeki müdahalelerin açık teknikteki gibi kıkırdaklar orta hata doğal pozisyonunda iken yapılmaması sebebi ile simetri yönünden kontrol daha zor olmaktadır.

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası Yapılması Gerekilenler Nelerdir?

Estetik amaçlı yapılan burun ameliyatlarında birçok hastada burun sırtında var olan kemik ve kıkırdak çıkıntılar çeşitli yöntemlerle alınmakta, takiben doğal ve estetik bir görünüm sağlamak amacı ile burun kemikleri farklı yöntemlerle serbestleştirilerek birbirine yaklaştırılmaktadır. Burnun her iki tarafındaki kemikler üzerinde yapılan bu işlemlere bağlı olarak ameliyat sonrası gözler çevresinde şişme, mor renk değişikliği gibi sonuçlar görülebilmektedir. Günümüzde kemik ve yumuşak dokuya fazla hasar vermeden işlem yapılmasını sağlayan Piezoelektrik cihazlar gibi teknolojiler ve modern cerrahi teknikler sayesinde oluşan bu ödem ve kanamaya bağlı renk değişiklikleri eski zamanlara göre çok daha az oluşmakta ve 7-12 günde hemen tamamen kaybolmaktadır.

Herhangi bir özel durumla karşılaşılmadığı sürece buruna tampon konulması gerekmediğinden birçok hastada ameliyat tamponsuz olarak yapılabilmekte ve ameliyattan sonra tampona bağlı olarak oluşan baskı ve ağrı hissedilmemektedir.

Ameliyat sırasında burun etlerinde küçülmeyi sağlamak amacı ile yapılan ve kanama riski az olan uygulamalar dışında kanama riski olan herhangi bir cerrahi müdahale yapılmışsa ameliyat sonunda burun içine tampon konulması gerekebilmektedir. Bu durumlarda kullanılan tamponlar genellikle yumuşak bir sünger yapısında olup burunda tıkanıklık dışında ciddi bir problem yaratmamakta ve ameliyattan 2 gün sonra alınmaktadır.

Ameliyatın sonunda burunun dış bölgesine uygulanan bandaj ve plastik alçı ameliyat sonrası birinci haftada yenilenmekte ve genellikle 10. veya 12. günde tamamen çıkartılmaktadır.

Hareket etmeyen bir organ olması nedeni ile ameliyat sonrası burunda ciddi bir ağrı hissedilmemekte ve basit ağrı kesiciler genellikle yeterli olmaktadır.

Ameliyat sonrasında sıcak olmayan bir ortamda ve baş hafif yüksek olacak şekilde istirahat edilmesi önerilmektedir. İlk 24-48 saatte gözler üzerine aralıklı bir şekilde soğuk tatbiki yapılması şişliklerin ve morlukların artmasını engellemektedir.

Ameliyat sonrası ilk hafta içerisinde burunda oluşabilecek kabuklanma ve tıkanma için bir kez kontrol yaptırmak gerekebilir.

Burun estetik ameliyatı sonrası iyileşme zamanla olmakta ve iyileşme sürecinin tamamlanması yapılan ameliyatın tipine ve içeriğine göre 6-12 ay sürebilmektedir. Bu süreçte burun ilk haftalarda daha çabuk, takiben yavaş yavaş şekil değiştirerek istenen sonuca ulaşılmaktadır. Bu nedenle ameliyat sonrası erken dönemde burnun görüntüsünün planlanan gibi olmaması son derece doğaldır, zamanla ödem azalıp cilt normal kalınlığına geldikçe burnun şekli de istenen yönde değişecektir. Benzer şekilde ameliyat sonrası erken dönemde tam istenilen sonucun görülmesi ise yapılan işlemlere ve kullanılan tekniğe bağlı olarak farklılıklar gösterse de, zamanla istenenden daha değişik bir sonucun oluşma ihtimali akla gelmelidir. Burun şeklinde zaman içerisinde oluşan değişikliklerin ameliyatı yapan doktorunuzla birlikte izlenmesi en doğru yol olacaktır.

Burun Estetiği Sonrası Dikkat Edilecek Hususlar

 • Burnunuz üzerindeki bandaj ve alçı 10-12 gün arasında kalacaktır. Bu bandaj ve alçının ıslanmaması gerekmektedir. Aşırı sıcak ya da buharlı yerlerde bulunmanız terleme ile bu alçının gevşemesine ya da çıkmasına neden olabilir.
 • İlk 24-48 saatte gözleriniz üzerine aralıklı olarak soğuk tatbiki (saat başı 5-10 dakika) yapılmalıdır.
 • Ameliyat sonrası 5 gün fiziksel aktivitelerden mümkün olduğunca uzak durmalı ve başınız kalbinize göre yüksekte olacak şekilde istirahat etmelisiniz.
 • Bir hafta boyunca aşırı yüz mimikleri ve gülmekten kaçınınız.
 • Açık teknik ameliyat yapılmış ise burun ucundaki dikişleriniz 5-7 günde doktorunuz tarafından alınacaktır.
 • Burun ameliyatınızdan sonra gözaltlarınızda ve yüzünüzde şişme olabilir. Bu şişlikler ve renk değişiklikleri 1-2 hafta içinde tamamen geçecektir.
 • Burnunuz açıldıktan sonra burun cildinizi nazik bir şekilde sıvı sabun veya özel losyonlarla temizleyebilirsiniz. Bandaj alındıktan sonra makyaj yapabilirsiniz.
 • Ameliyatı takip eden üç hafta boyunca buruna darbe riskini artıran boğazlı kazak veya dar boyunlu giysiler giymemeniz uygun olur.
 • Üç hafta süreyle burnunuza sert bir şekilde dokunmamanız, ilk 8 hafta buruna darbe gelme ihtimali olan aktivitelerden kaçınmanız gerekir.
 • 8 Hafta boyunca gözlük kullanmamanız daha sonraki dönemde hafif çerçeveli gözlükler kullanmanız önerilir.
 • Operasyonu takip eden 3 ay boyunca burun cildinizi güneş ışığından koruyarak yanmasını engellemeniz gerekir. Bu amaçla en az 30 koruma faktörlü güneş kremleri kullanabilirsiniz.
 • Aşırı sıcak burnunuzda şişmeye neden olacağından bu tür ortamlarda bulunamamanız önerilir.

Şərhlər

Yüklənir...

Müəllif

Müəllifin Yazıları

Damaq Badamcıqlarının Hipertrofiyası və Adenoidlər

Badamcıq və genik əti XəstəlikləriBurnun arxa qisimi ( genik ) və boğazdakı zəng...

daha ətraflı...

Burun Tutulmaları və Müalicəsi

Burun normal tənəffüs orqanımızdır və aldığımız havanın istiləşməsini , nəmlənmə...

daha ətraflı...

Estetik Burun Əməliyyatı

Burun estetiği əməliyyatı ( Rinoplasti ) indiki vaxtda ən sıx edilən və müsbət n...

daha ətraflı...

Haymoritlər və Müalicəsi

Burun ətrafındakı sümüklərin içərisində iştirak edən hava boşluqlarına sinus ( p...

daha ətraflı...

Əlaqədar Məqalələr

Estetik Burun Əməliyyatı

Burun estetiği əməliyyatı ( Rinoplasti ) indiki vaxtda ən sıx edilən və müsbət n...

Burun Tutulmaları və Müalicəsi

Burun normal tənəffüs orqanımızdır və aldığımız havanın istiləşməsini , nəmlənmə...

Estetik, Plastik və Rekonstruktiv Əməliyyatlar

Professor doktor ALİ GÜRLEK estetik, plastik və rekonstruktiv əməliyyatlar haqqı...

Haymoritlər və Müalicəsi

Burun ətrafındakı sümüklərin içərisində iştirak edən hava boşluqlarına sinus ( p...