BEL VE BOYUN FITIKLARINDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ


1-)KLASİK FİZİK TEDAVİ METODLARI:

Fizik Tedavi hastanın ağrılı bölgesine,örneğin;boyun,sırt,omuz,yüz,bel,dirsek,el bileği,el,kalça,ayak bileği,ayak,bölgesine ayrı ayrı olmak üzere yüzeysel ısıtıcı,elektrik akımları ,lazer,traksiyon,masaj,egzersiz gibi doktorunuzun uygun göreceği cihazlar ile yapılır.Cihazların uygulama süreleri doktor tarafından belirlenir.Pazar günü hariç,haftanın 6 günü genellikle ortalama 1 saat süre ile uygulanır.Fizik seans sayısı,ortalama 15-21 gün,gerekli durumlarda 30 veya daha fazla seansa kadar uzatılabilmektedir.Klasik Fizik Tedavi yöntemleri SGK ve Özel Sigortalar(poliçe limitine bağlı)tarafından karşılanmaktadır.

*SGK’nın ödeme kapsamında olan Fizik Tedavi hizmetlerinden, ayrıca belirli oranlarda fark ücreti alınmaktadır. Bu fark ücreti tedaviye başlamadan önce tarafınıza bildirilmektedir.

*Özel sigortalarla ilgili Fizik Tedavi işlemlerinde poliçenizin kapsam ve limitlerine göre işlemleriniz özel sigortalar birimimizce gerçekleştirilir.

*Tüm Fizik Tedavi işlemlerinde önce Sağlık Bakanlığınca zorunlu tutulan, Fizik Tedavi onayınızın olduğuna dair belge doldurur.(Onam Formu)

*Sosyal güvencesi ve Özel Sigortası olmayan hastalarımız Tabipler Birliği (TTB) fiyat tarifesi üzerinden ücretlendirilerek Fizik Tedavi hizmeti alabilmektedirler.

Ayrıca Merkezimizde son teknoloji, inovatif tedavi yöntemleri de uygulanmaktadır.

2-)KLASİK FİZİK TEDAVİ ARTI ROBOTİK LAZER

Klasik Fizik Tedavi yöntemlerinde, hastanın tedavisinin başarı oranı düşük kalabilmektedir.Bu tedavi başarı oranını arttırmak için hastalarımıza merkezimizde Klasik Fizik Tedavi ile aynı zamanlı Robotik Lazer tedavisi uygulanmaktadır. Robotik Lazer tedavisi hastanın kas, tendon ,sinir lezyonlarının iyileşme hızını arttırarak hastanın ağrı,kuvvet kaybı gibi şikayetlerini hızlı bir şekilde gidermektedir.

*Uygulama süresi 7-10 dk’dır.

*Genellikle 10-15 seans uygulanır.

*Klasik Fizik Tedavi’nin ilk haftasında başlanması daha etkilidir.

3-)KLASİK FİZİK TEDAVİ ARTI MANYETİK ALAN TEDAVİSİ

Klasik Fizik Tedavi yöntemlerinde, hastanın tedavisinin başarı oranı düşük kalabilmektedir.Bu tedavi başarı oranını arttırmak için hastalarımıza merkezimizde Klasik Fizik Tedavi ile aynı zamanlı Manyetik Alan tedavisi uygulanmaktadır.Manyetik Alan tedavisi hastanın kas, tendon,sinir lezyonlarının iyileşme hızını artırarak hastanın ağrı,kuvvet kaybı gibi şikayetlerini hızlı bir şekilde gidermektedir.

*Uygulama süresi 20 dk’dır.

*Genellikle 10-15 seans uygulanır.

4-)ROBOTİK ANTALGİC TRAK TEDAVİSİ(SPİNAL DEKOMPRESYON CİHAZI)

*Bel ve Boyun fıtığında ameliyatsız tedavi yöntemidir.

*Seans süresi 15’dır.

*Haftada 3-5 seans uygulanmaktadır.

*Ortalama 10 seans uygulanır. İhtiyaç duyulduğunda 15-20 seansa kadar uygulama yapılabilmektedir.

*Uygulamanın 5.ve10.seansında ve uygulama bitiminden 15 gün sonra doktorunuz tarafından kontrolünüz yapılır.

*Tedavinin başarı oranı %80-85’dir.

Doktorunuz, Robotik Antalgic Trak tedavisi sırasında size ilaç tedavisi ve uygun gördüğü bel korsesi, boyunluk,ortopedikyastık gibi materyalleri tavsiye edebilir.Bu tedaviyi alan hastalarımız,tedavi sırasında ve tedaviden 15 gün sonrasına kadar mümkün olduğunca istirahat etmeleri,yürüyüş ve spor yapmamaları,ağır kaldırmamaları ve zorunlu ihtiyaçlar dışında bedeni zorlayıcı hareketlerden kaçınmalıdırlar.

KLİNİK ÇALIŞMALAR

Chicago’da 2007 yılında omurga ve disk kaynaklı ağrılardan şikayet eden 100 hasta üzerinde yapılmış çalışmada:Her bir hastaya 20 Antalgic-Trak seansı uygulanmıştır.

Sonuç: Hastaların %95’inde VAS ağrı skorlarının 6-10’dan 0-3’e düştüğü rapor edilmiştir. Genel olarak terapinin, semptomları ortadan kaldırmak veya azaltmakta çok etkin olduğu belirtilmiştir.

Aynı çalışmanın 12 aylık takip sonuçları: Hastaların %86’sı tedavinin sonuçlarının hala tatmin edici olduğunu belirtmişlerdir.

5-)EK TEDAVİ YÖNTEMLERİ:

A-)EL MASAJI:Bel ve Boyun fıtığı tedavilerinde,merkezimizde Fizik Tedavi teknikerleri tarafından,tedavi edici el masajı programı uygulanmaktadır.

B-)HİDROTERAPİ(HAVUZ TEDAVİSİ):Hidroterapisttarafından; bel,sırt ve boyun kaslarını güçlendirmek amacıyla su içinde yapılan egzersizlerdir.Genellikle haftada 3 seans toplam 10 seans uygulanmaktadır.

TEDAVİ YÖNTEMLERİNİ KARŞILAŞTIRIRSAK

A-)Klasik Fizik Tedavi,günde 1 saat ortalama 21 gün tedaviye gelmeyi gerektirmektedir.Robotik Antalgic Trak ise günde 15 dk,haftada 3 seans toplam 10 seans uygulanmaktadır.

B-)Bel ve Boyun fıtıklarının tedavisinde Robotik AntalgicTrak başarı oranı %80-85 Klasik Fizik Tedavide %60-80 arasındadır.

C-)Robotik Antalgic Trak,ağrısız masaj gibi uygulanan tedavi yöntemidir.Genellikle 2-4 seanstan sonra hastanın ağrıları belirgin bir şekilde azalmaktadır.Klasik Fizik Tedavi yönteminde ise ilk 7-10 seans hastada ağrılar artabilmekte,10 seanstan sonra ağrılar azalmaya başlamaktadır.


Şərhlər

Yüklənir...

Müəllif

Əlaqədar Məqalələr